ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-22 เมษายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 22 เมษายน 2020

 

ความใจกว้างของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

เมื่อคุณอธิษฐาน คุณคาดหวังพระเจ้าให้ใจกว้างหรือใจแคบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือกำไว้แน่น?

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:15-27

 “ดูสิ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด ไม่ว่าที่ไหนในโลก นอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนั้น บัดนี้โปรดรับของกำนัลจากผู้รับใช้ของท่านเถิด”” 2 พงศ์กษัตริย์ 5:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

นาอามาน เอลีชา และเกหะซี ล้วนสอนเราเกี่ยวกับความใจกว้างของพระเจ้า พระเจ้าให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา หรือเพศ นาอามานเป็นคนต่างชาติที่นมัสการพระริมโมน (และอาจจะมีพระอื่นๆ ด้วยพระเจ้าไม่ได้กันหรือแยกใครออกไป พระองค์อวยพรด้วยใจกว้างแก่ทุกคนที่เลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์ (ข้อ 14,15)

 

พระเจ้าทรงใจกว้างด้วยพระคุณและการให้อภัย  บางทีนาอามานอาจคิดว่าเมื่อเขาได้รับการรักษาแล้ว เขาจะยังคงทำงานในตำแหน่งสูงต่อไป  แต่การรักษาของเขาได้เปลี่ยนเขามากกว่าผิวหนังของเขา (ข้อ 15)  เขาจะปรับความเชื่อใหม่ของเขากับการปฏิบัติด้วในการทำงานของเขาใ้ห้ลงตัวได้อย่างไร (ข้อ 18)?  เป็นที่หนุนใจอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงทราบการดิ้นรนที่เราต้องเผชิญเมื่อเราพยายามดำเนินชีวิตด้วยความรักและอุทิศตนต่อพระองค์ในสถานที่ทำงานของเรา (ข้อ 18) และยังทำให้เรามั่นใจในการให้อภัยของพระองค์ (ข้อ 19)

 

ความใจกว้างของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไข  เราไม่สามารถซื้อพระพรของพระเจ้าได้  พระองค์ทรงให้มากกว่าและฟรี เพราะพระองค์ทรงแสนดี  เอลิชารับรู้เรื่องนี้ดี (ข้อ 16,26) แต่เกหะซีไม่พอใจความใจกว้างของพระเจ้าต่อคนนอก (ข้อ 19–27) และพยายามดิ้นรนที่จะไม่พึ่งพาพระเจ้า  เมื่อเราเลือกที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาพระเจ้าเราก็ทำให้ตัวเองห่างเหินจากพระเจ้าผู้ทรงรักที่จะให้เราและให้คนอื่นผ่านเรา (ข้อ 27)

 

ตอบสนอง

 

ให้เราปลูกฝังจิตใจที่สำนึกในพระคุณด้วยการจดรายการของประทานต่างๆ ที่พระเจ้าได้ประทานให้คุณ และ  สิ้นวันของแต่ละวันให้ทบทวนความใจกว้างของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาที่มากเกินพอ
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.