ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-20 เมษายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020

 

กลัวที่จะหวัง

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานด้วยบทเพลงคร่ำครวญ 3:24 จิตใจข้าพเจ้าว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์อ่านช้าๆ ซ้ำๆ เพื่อให้ถ้อยคำเหล่านี้ตั้งอยู่ในจิตวิญญาณของคุณ

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:8-37

 แล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่า พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป” 2 พงศ์กษัตริย์ 4:30

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 เราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อคำอธิษฐานของเรายังคงไม่ได้รับคำตอบ และความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเรา ก็ดูเหมือนจะไม่อยู่ในแผนของพระเจ้าสำหรับเรา?  ความไม่มีบุตรของผู้หญิงเป็นความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง หรือเธอฝังความปรารถนาลึกๆ ไว้ ไปมุ่งเน้นที่พรที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เธอ: สามี ความปลอดภัย และบ้าน?  คำตอบของเธอ (ข้อ 16) เผยให้เห็นถึงความปรารถนาและความไม่กล้าหวังของเธอเพื่อที่จะไม่ให้ผิดหวังอีกครั้ง

 ดูเหมือนจะเป็นการโหดร้ายไปที่การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าแล้วกลับถูกเอาออกไป (ข้อ 18-20) แต่ในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ เราเริ่มมองเห็นงานที่ยังไม่เคยเห็นด้วยพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรา  พระคุณของพระเจ้าในการให้บุตรแก่หญิงคนนี้ ได้เปลี่ยนแปลงเธอ  การตอบสนองแรกของเธอคือหันกลับไปหาพระเจ้าโดยผ่านคนของพระเจ้า (ข้อ 21,22,24,28,30)  ความดีของพระเจ้าที่มีต่อเธอก่อนหน้านั้นทำให้เธอเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและเสริมสร้างศรัทธาของเธอ ซึ่งตอนนี้ทำให้เธอผ่านช่วงเวลาแห่งความหายนะ  ความรักและพลังอำนาจของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานในอดีตได้ช่วยให้คุณเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่น่าวิตกอย่างไร?

 

ตอบสนอง

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฝึกฝนข้าฯ ทุกวัน ที่จะจดจ่อที่ความรัก การทรงสถิตอยู่ด้วย และพลังอำนาจของพระองค์ เพื่อที่ข้าฯ จะพร้อมที่จะเชื่อวางใจพระองค์อย่างไม่กลัวในยามลำบาก อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.