ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-19 เมษายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

 

ระลึกถึงความดีของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

นมัสการพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงช่วยคุณให้ออกจาก... และนำคุณเข้าสู่...

(1 เปโตร 2:9)

 

อ่าน สดุดี 81

 

เราปลดภาระจากบ่าของเขาเราให้มือของเขาพ้นจากการยกของหนักเมื่อทุกข์ใจเจ้าเรียกเราก็ช่วยกู้เจ้าสดุดี 81:6,7

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สดุดีบทนี้ใช้ในเทศกาลอยู่เพิงเพื่อระลึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้อิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์อย่างไรเริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี (ข้อ 1-5) และเราได้เห็นการอัศจรรย์ในฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ตอบสนองต่อการร้องคร่ำครวญของประชากรของพระองค์ (ข้อ 6,7) แต่แล้วเมื่อพวกอิสราเอลเพิกเฉยและกบฏได้กลับเพลงนี้เป็นเพลงนมัสการที่เหมือนบอกว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขอบคุณแล้วฉันก็ออกไป! (ข้อ 8,11) การบันทึกการกบฏของพวกเขาเพิ่มพลังการใช้เพลงเพลงนี้นมัสการพระเจ้าอย่างไร? นั่นคือได้ขยายความสัตย์ซื่อให้เห็นมากยิ่งขึ้น (ข้อ 14,16)!

เช่นเดียวกับลักษณะหลายอย่างที่เราพบในพระธรรมสุภาษิตการหันหนีจากพระเจ้าได้ปล้นเอาเอกลักษณ์และมรดกของพวกเขาไป (ข้อ 9,12) เมื่อเราหยุดคิดว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของความพอใจในชีวิตของเราเราก็จะมองหาสิ่งอื่นๆที่จะมาเติมเต็มความต้องการของเราที่จะมีความสำคัญและความรักที่ต้องการความถ่อมใจน้อยกว่าการรับรู้พระเจ้ามีรูปเคารพใดที่ฝังอยู่ในใจของคุณการงานเงินอำนาจครอบครัวชื่อเสียงเรื่องรักใคร่ทำรายการการกระทำที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อคุณและดูสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นถูกเอาออกไป!

 

ตอบสนอง

เมื่อคำอธิษฐานของคุณไม่ได้รับคำตอบ คุณอาจถูกล่อลวงให้สงสัยว่าพระเจ้าไม่น่าเชื่อถือเหมือนที่เราเป็นหรือไม่ระลึกถึงความดีในอดีตของพระองค์ที่มีคุณและยืนยันความจริงนี้: ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.