ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-16 เมษายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020

 

ความหวังที่แน่วแน่มั่นคง

 

เตรียมจิตใจ 

อย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า

โรม (12:11) คุณร้อนรนในพระเจ้าแค่ไหน?

 

อ่าน ฮีบรู 6:13-20

ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจฮีบรู 6:19

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ผู้เขียนยังคงเผชิญกับอันตรายจากการหลงไป (ดูข้อ 12) - อย่าเฉื่อยชาหรือไม่ร้อนไม่เย็น แต่ตอนนี้จุดสนใจอยู่ที่การทำให้มั่นใจใหม่ในพระสัญญาของพระเจ้า เราต้องเลียนแบบคนเหล่านั้นที่มาก่อนเราในความเชื่อและความอดทนเหมือนที่อับราฮัมทำ (ข้อ 13-15)

 

อับราฮัมวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะต้องรอถึง 25 ปีจนกว่าอิสอัคเกิด (ปฐมกาล 12: 4; 21: 5) และอีก 60 ปีต่อมาที่หลานเกิด (ปฐมกาล 25:26) เมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น (ข้อ 15) เราเป็นทายาทแห่งพระสัญญานั้น (ข้อ 17; ปฐมกาล 22:18) พระเจ้าทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบาน (ข้อ 17; ดูปฐมกาล 22:16) และพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้ (ข้อ 18) ดังนั้นเราจึงรู้ว่าสองสิ่ง - คำสัญญาของพระองค์และคำสาบาน - จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  ทำไมพระเจ้าทำเช่นนี้เพื่อทุกคนที่หวังในพระองค์จะมั่นใจได้ว่านี่เป็นสัญญานิรันดร์ (ข้อ 17) และจะได้รับการชูใจอย่างมากมาย (ข้อ 18)

 

ความหวังของเราอยู่ในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเป็นเสมือนสมอยึดเหนี่ยวชีวิตของเรา 'ความมั่นคงและปลอดภัย' อยู่กับพระองค์ใน 'อภิสุทธิสถานหลังม่าน' ในการทรงสถิตของพระเจ้า (ข้อ 19,20) ไม่ว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมานจากทะเลพายุนานแค่ไหน ความหวังในอนาคตของเราในพระคริสต์นั้นได้รับการยึดไว้โดยพระเจ้าและกับพระเจ้า นี่คือความหวังที่แน่นอนของเรา

 
 

ตอบสนอง

 

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระสัญญาของพระองค์ความหวังที่แน่นอนนี้และความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.