ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 เมษายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 14 เมษายน 2020

 

ให้พระองค์เข้ามา 

 

เตรียมจิตใจ

ก่อนที่จะอ่านบทนี้  ให้วางความสงสัยและความกลัวของคุณลงและทูลขอสันติสุขในพระคริสต์

 

อ่าน : ลูกา 24:36-53

 

“ระหว่างที่พวกเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่ พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา และตรัสกับเขาว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”” ลูกา 24:36

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คุณจินตนาการถึงความตื่นเต้นของพวกเขาเมื่อกลับมาถึงเยรูซาเล็มและพบกับคนอื่นๆได้ไหม? การพบกันข้างทางแบบที่คุณแทบจะหาคำพูดมาบอกเล่าไม่ได้ พวกเขายังงงอยู่และก็ประหลาดใจเมื่อพระองค์ทรงหายไป (ข้อ 36,37)  มีความเหมือนหนังสือการ์ตูน คือสาวกอยู่ทุกหนทุกแห่ง นี่เป็นคนจริงหรือเป็นผี? พวกเขาเต็มไปด้วยความดีใจและสงสัย ความยินดีผสมกับความไม่เชื่อ ช่างเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน 

 

เป็นไปได้ไหมที่คุณจะอยู่“ทุกหนทุกแห่ง”ในวันอีสเตอร์นี้? พระเยซูทรงอยากให้คุณรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่ผี (ข้อ 39)  พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย หากการฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ความเชื่อของคริสเตียนก็ไร้ประโยชน์ (1 โครินธ์ 15:17).

 

แล้วพระองค์ทรงมอบสันติสุขซึ่งจะครอบครองเราและทำให้เรามั่นคง ไม่จำเป็นจะต้องปลอดภัยแต่มั่นคงเสมอ (ข้อ 36)  แล้วพระองค์จะทรงนั่งลงกับเราและเปิดพระคัมภีร์  มาศึกษาพระคัมภีร์กันหน่อย! (ข้อ 45)  เปิดใจให้กับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของการไถ่บาป ซึ่งทำให้ชุ่มชื่นใจ  สุดท้าย งานที่ทรงมอบหมายพร้อมกับพลังในการบอกสิ่งที่เรารู้ให้กับทุกคนที่จะฟัง พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา เราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มา ถ้าท่านจะรอ”(ดูกิจการ 1:8).

 

ตอบสนอง

ความเชื่อมั่น สันติสุข ความเข้าใจ สักขีพยาน พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงอยากซ่อมแซมเราให้เต็ม เราจะกล้าให้พระองค์เข้ามาหาเราไหม? 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.