ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-15 เมษายน

 พลังประจำวันวันพุธที่15 เมษายน 2020

 

บากบั่นพากเพียร

 

เตรียมจิตใจ   

จงแสวงหาพระยาห์เวห์และพระกำลังของพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เสมอสดุดี 105:4

 

อ่าน ฮีบรู 6:4-12

 

แต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาปแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟฮีบรู 6:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนไหนที่คุณนึกถึงเขาเมื่อคุณอ่านพระธรรมตอนนี้? ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินไปด้วยกันกับพระเจ้าแต่ขณะนี้ไม่แล้ว มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในพระธรรมตอนนี้ข้อคิดหนึ่งบอกว่าข้อ 4 และ 5 พูดถึงคริสเตียนแท้คนหนึ่งซึ่งต่อมาหลงหายไปอีกความคิดหนึ่งบอกว่าเป็นคนที่เล่นๆไม่จริงจังซึ่งสนุกกับการเรียนรู้’ ‘ลิ้มรสแม้แต่มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าผู้เชื่อมันเหมือนที่พวกเขาไปออกนัดหลายครั้งแต่ไม่ตัดสินใจแต่งงานเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับที่จะไม่ให้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้หายไปสักสิ่งเดียว (ดูยอห์น 6:39, 10:28-30) สำหรับฉันความเข้าใจอันที่สองดูจะเหมาะกว่ากับการสอนในพระคัมภีร์ใหม่การตอบสนองชั่วคราวเหมือนการหว่านเมล็ดพืชลงบนผืนดินที่มีหิน (มาระโก 4:16,17) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเป็นการเตือนให้มีสติ (ข้อ 6)

 

ข้อพระธรรมเหล่านี้เป็นข้อที่ยากมีคนที่เรารักมากและปรารถนาให้พวกเขากลับมาหาพระเจ้าและนี่เป็นคำเตือนสำหรับคริสเตียนที่อุ่นๆด้วย (ดังที่พูดถึงใน 5:11,12)

 

โชคดีที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราที่จะตัดสินว่า "ไม่มีทางกลับ" กับผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่กับโบสถ์แต่ไม่อยู่แล้ว การตอบสนองของเราควรจะเป็นการอธิษฐานเผื่อพวกเขาแต่ละคนด้วยสุดใจของเรา เชื่อว่าพระเยซูทรงรู้จักทุกคนที่เป็นของพระองค์ - และทุกคนจะติดตามพระองค์ (ยอห์น 10: 27,28)

 

ตอบสนอง

ใช้เวลาขณะนี้ทูลขอต่อพระเจ้าสำหรับผู้ที่คุณรักที่ยังไม่ได้ติดตามพระเยซู
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.