ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 เมษายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2020

 

คุณรออะไรอยู่?

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าการรอคอยง่ายแค่ไหน? วันนี้ อยู่ระหว่างวันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ เป็นเวลาขอบพระคุณไม้กางเขน...และรอคอย 

 

อ่าน : ลูกา 23:47-56

 

“ท่านเป็นชาวอาริมาเธียซึ่งเป็นเมืองของพวกยิว และเป็นคนที่คอยแผ่นดินของพระเจ้า”

ลูกา 23:51

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การรอคอยอาจจะน่าเบื่อ “ทำไมคุณให้ฉันรอนานจัง?” “คุณกำลังรอคอยอะไร?” แต่การรอคอยอาจเป็นเวลาสร้างสรรค์ก็ได้  

 

โยเซฟแห่งอาริมาเธียรอคอยแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 51) ไม่ชัดเจนว่าเขาจะเข้าใจการตีความของพระเยซูที่ว่าแผ่นดินนั้นเป็นรัชสมัยที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอด แต่เขาเป็นคนดีและตัดสินใจเสี่ยงที่จะไปพบปิลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซู การประท้วงของเขาต่อสภาซานเฮดรินไม่มีผลอะไรเลย และนี่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่เขาจะทำได้ การรอคอยและการกระทำไม่จำเป็นต้องตรงข้ามกันเสมอไป เช่นวันนี้คุณรอคอยเรื่องใหญ่ของแผ่นดินของพระองค์จะได้รับการเปิดเผย จงตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไร คำหนุนใจ การกระทำที่เมตตา การเชื้อเชิญให้รับประทานอาหาร “อย่ายืนอยู่เฉย ทำอะไรสักอย่าง!” 

 

พวกผู้หญิงรอเวลาที่เหมาะสมที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการฝังพระศพ วันสะบาโตไม่ใช่เวลาที่เหมาะ หากพวกเธอทำตามกฎหมาย ดังนั้นพวกเธอจึงพักผ่อน (ข้อ 56) แล้วจึงพร้อมที่จะไปยังอุโมงค์ฝังพระศพ พวกเธอไม่รู้แม้แต่น้อยว่าจะเจออะไร! การรอคอยและการพักผ่อนเป็นสิ่งฉลาดที่ควรทำ “อย่าเอาแต่ทำอะไร ยืนเฉยๆบ้าง!”  ในความมืดและความเงียบของวันเสาร์ ความรักและความกรุณาหลั่งไหลมา นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรอคอย     

 

ตอบสนอง

‘ความหมายอยู่ในการรอคอย’ (RS Thomas) ใช้เวลารอคอยพระเจ้าในขณะนี้ 

 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.