ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 เมษายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 (Palm Sunday)

 

ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

ในวันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) เราระลึกถึงความถ่อมใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มบนหลังลาสดุดีบทนี้คริสเตียนและชาวยิวได้อ่านและร้องเป็นเพลงนมัสการสรรเสริญมาหลายพันปี ให้คุณร้อยใจไปกับพวกเขาในวันนี้ที่จะให้การสรรเสริญไหลสู่กษัตริย์แห่งสวรรค์ที่สูงส่งแต่ถ่อมตน

 

อ่าน สดุดี 118

 

ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระยาห์เวห์เป็นสิ่งอัศจรรย์ในสายตาเราสดุดี 118:22-23

 

สำรวจและใคร่ครวญ 

ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์จงได้รับพระพร” (ข้อ 26) เป็นเสียงร้องที่ออกจากปากของฝูงชนเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21:9) ซึ่งอ้างอิงมาจากสดุดีที่อ่านวันนี้เป็นการต้อนรับพระเมสสิยาห์เข้ามาในเมืองของพวกเขาและเข้าสู่จิตวิญญานของพวกเขา

จิตใจของพวกเขาท่วมท้นไปด้วยการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้น มีเสียงโห่ร้องยินดีและไชโยดังก้อง (ข้อ 15) แม้เราจะรู้ว่าเสียงร้องแห่งการสรรเสริญเหล่านั้นอีกไม่นานก็เปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนว่าตรึงพระองค์บนกางเขนที่เยรูซาเล็ม ในวันอาทิตย์ทางตาลครั้งแรกพวกเขาต้อนรับและนมัสการกษัตริย์ที่ขี่มาบนหลังลา[1] 

วันนี้เราสามารถสรรเสริญพระองค์ผู้เป็นศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย...ศิลามุมเอก’ (ข้อ 22) มีเหตุผลอื่นๆอะไรอีกที่ผู้เขียนบทสดุดีสรรเสริญพระเจ้า? ในทางไหนที่คุณพบการลี้ภัยในพระเจ้า (ข้อ 8,9) หรืออธิษฐานที่ได้รับคำตอบ (ข้อ 21)?

 

ตอบสนอง

พระเยซูทรงเตรียมตัวไปยังกางเขนเพื่อเราเมื่อรู้เช่นนี้ทำให้ภาระหนักความผิดหวังและความกังวลหลุดไปจากบ่าของเรา! ทูลขอพระเจ้าที่จะเติมเต็มจิตใจและความคิดของคุณด้วยการสรรเสริญเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์และคุณความดีของพระองค์วันนี้

 

 [1]พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.