ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-4 เมษายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020

 

ชีวิตนิรันดร์คือเดิมพัน

 

เตรียมจิตใจ

ถ้าการรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเป็นความปรารถนาใหญที่สุดของคุณคุณจะแสดงออกถึงเรื่องนี้ในวิธีที่คุณใช้เวลาอย่างไร

 

อ่าน ฮีบรู 5:11-6:3

เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฮีบรู 6:1

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

มีความรู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งเราจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับชาวฮีบรูเหล่านี้เคยพยายามปลูกฝังความรู้เรื่องพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้ใส่ใจอีกต่อไป (5:11) พวกเขาเป็นคริสเตียนมาชั่วระยะหนึ่งแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถอยู่ในจุดที่สอนผู้เชื่อใหม่ๆได้พวกเขายังไม่สามารถก้าวต่อไปจากหลักธรรมพื้นฐานจริงๆแล้วพวกเขาลืมไปแล้ว (5:12) และนั่นได้แสดงออกในการใช้ชีวิตของพวกเขา (ข้อ 13) อาจเป็นได้ที่พวกเขาถอยกลับไปยังกฏเกณฑ์ของชาวยิวคิดว่าการรักษากฎบัญญัติและพิธีชำระต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญ (6:1-2) กว่าการกลับใจจากบาปและความเชื่อในพระคริสต์จึงเข้าท่าที่จดหมายนี้เต็มไปด้วยคำเตือน

พวกเขาควรจะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ (6.1) พวกเราก็เช่นกันคริสเตียนไม่ควรจมอยู่ตลอดไปในในความผิดบาปที่ทำให้เราพัวพันได้ง่าย’ (ข้อ 12:1) เราถูกเรียกให้ฝึกฝนใจของเราที่จะรักความดีไม่ใช่ความชั่วร้ายและสามารถแยกแยะดีชั่วได้ (5:14) มีบาปอะไรที่พัวพันในชีวิตคุณ? มีขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณจะก้าวข้ามมัน (ดูมัทธิว 5:29,30)? มีมาตรฐานอะไรสำหรับการอุทิศตนในคริสตจักรของเราทุกวัน? เราหิวกระหายแค่ไหนที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์? เราอุทิศตนในการอธิษฐานเพียงใด?

 

ตอบสนอง

ให้เรายอมรับรู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและบากบั่นต่อไปเพื่อรู้จักพระองค์ (โฮเชยา 6:3)

ชีวิตนิรันดร์คือเดิมพัน (โฮเซยา 6:2) 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.