ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-3 เมษายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020

 

พระเยซูดีกว่า

 

เตรียมจิตใจ

สะท้อนถ้อยคำเหล่านี้แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บปวดของพวกเราและหอบความทุกข์ทรมานของเราไป” (อิสยาห์ 53:4)

 

อ่าน ฮีบรู 5:1-10

เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์” (ฮีบรู 5:9)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ผู้เขียนฮีบรูได้บอกเราแล้วว่าพระเยซูปราศจากบาป (4:15) เหตุใดพระเยซูจึงต้อง "เรียนรู้การเชื่อฟัง" และ "ทำให้เพียบพร้อม" (ข้อ 8)? เป็นเพราะการเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูต่อพระบิดาจำเป็นต้องมีชีวิตพิสูจน์และเรียนรู้ในช่วงชีวิตของพระองค์บนโลกผ่านการทนทุกข์ทรมาน (ข้อ 7) ดังนั้นพระองค์จึงมีคุณสมบัติในฐานะมหาปุโรหิตที่ดีกว่า (4:14) ซึ่งผ่านการยอมเชื่อฟังของพระองค์กลายเป็นแหล่งแห่งความรอดสำหรับทุกคน (ข้อ 8,9)

 

มหาปุโรหิตต้องเป็นคนหนึ่งในมนุษย์ (ข้อ 1) มีความเมตตาเห็นใจ (ข้อ 2) และแต่งตั้งโดยพระเจ้า (ข้อ 4) พระเยซูผ่านเกณฑ์กำหนด - ทรงเรียกโดยพระเจ้า (ข้อ 4,5) เมตตาและเห็นใจและเป็นมนุษย์เต็มขั้น (ข้อ 7)

 

ในขณะที่ปุโรหิตคนอื่นๆถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ การถวายพระองค์เองของพระเยซูเป็นเครื่องบูชามีผลต่อการชดใช้บาปสำหรับทุกคนที่ได้รับ (ข้อ 9) ปุโรหิตคนอื่นๆจะตายจากไปแต่พระเยซูก็เหมือนกับเมลคีเซเดค (ดู 7: 23–25) ไม่ได้เป็นคนหนึ่งในสายปุโรหิต (ข้อ 6,9,10) พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆวัน (เหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชน) เพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง” (7:27) แม้ว่าพระองค์จะกลายเป็นคนหนึ่งในพวกเราแต่พระองค์ก็ยังเป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระบิดา (ข้อ 5; ดู 1: 3)

 

ผู้ซึ่งช่วยเราให้รอดได้ชั่วนิรันดร์รู้ว่าการทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างไร (ข้อ 7) และทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งๆที่เจ็บปวด (ข้อ 8)

 
 

ตอบสนอง

นำความเจ็บปวดมายังพระองค์ตอนนี้และรู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจ (ข้อ 2)

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.