ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 เมษายน

 

 พลังประจำวันวันพุธที่ 1 เมษายน 2020

 

การหยุดพัก

 

เตรียมจิตใจ 

ใช้เวลาสักครู่ตรึกตรองถึงพระสัญญาที่วันหนึ่งคุณจะเห็นพระเยซูหน้าต่อหน้า (1ยอห์น 3:2)

 

อ่าน ฮีบรู 4:1-11

เพราะฉะนั้น ขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้น เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นฮีบรู 4:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อะไรที่คุณได้ยินจากพระเจ้าบ่อยกว่ากันพยายามมากขึ้นหรือเข้าสู่การหยุดพักในความรักของพระองค์พระเจ้าได้สัญญาการหยุดพักของอิสราเอล (ข้อ 1) ดินแดนแห่งพันธสัญญา - เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ แต่พระสัญญาชี้ไปข้างหน้าถึงการหยุดพักที่ใหญ่กว่า การหยุดพักเหมือนการหยุดพักของพระเจ้าเมื่อเสร็จสิ้นการทรงสร้าง (ข้อ 5,6) บางคนไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักเพราะความไม่เชื่อของพวกเขา ดื้อรั้นและใจที่ไม่เชื่อฟัง (ข้อ 2,6,7) แต่พระสัญญาเรื่องการหยุดพักก็ยังคงเปิดอยู่ทุกวันนี้แก่ทุกคนผู้จะรับมัน (ข้อ 6-9) ที่ได้รับเพราะความเชื่อ (ข้อ 2) ไม่ใช่การงานของเราหรือความพยายามของเรา (ข้อ 10 และดู กาลาเทีย 2:16)

แต่กระนั้น เรายังได้รับการเตือนที่จะต้องพยายามอย่าให้พลาดที่จะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ (ข้อ 1,11) และสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำงานร่วมกันอย่างไรเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพักผ่อนจากการทำงานของเราได้อย่างไร! โดยยึดมั่นในพระสัญญา (ข้อ 14)

หรือดังที่พระธรรมยูฝดาเขียนว่าโดยการต่อสู้ที่จะรักษาความเชื่อไว้ว่าความรักของพระเจ้ามีไว้เพื่อเรา  ขณะที่เรารอคอยการหยุดพักในชีวิตนิรันดร์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเรา (ยูดา 21) ดังนั้น พระเจ้าจึงสั่งให้เราพยายามให้มากขึ้น แต่ไม่ใช่เพื่อจะให้ได้ความรักของพระองค์ พระองค์บอกให้เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยุดพักในความรักของพระองค์มากกว่า

 

ตอบสนอง

พระเยซูทรงสัญญาการหยุดพักของวิญญาณจิตของเราถ้าเรารักษาความเชื่อในพระองค์ ทูลขอพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้างและสอนคุณถึงสันติสุขในพระองค์ (ดูมัทธิว 11:28-30)

 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.