ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-31 มีนาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020

 

ทำให้ใจคุณอ่อนโยนลง

 

เตรียมจิตใจ

 

พระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้แก่เราคือรักพระองค์ด้วยทุกอย่างที่เราเป็น (มาระโก 12:30) คุณทำได้แค่ไหนทุกวันนี้

 

อ่าน ฮีบรู 3:7-19 

นี่แน่ะพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ฮีบรู 3:12 

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระธรรมฮีบรูมีชื่อในเรื่องคำเตือนนี่คือหนึ่งในนั้น (อันอื่นๆพบใน 6:4-8; 10:26-31) คำเตือนในที่นี้คืออย่าซ้ำรอยความผิดที่อิสราเอลทำพวกเขาเริ่มต้นด้วยดีติดตามโมเสสออกจากอียิปต์ (ข้อ 16) เมื่อเหตุการณ์ยุ่งยากขึ้นแม้ว่าพระเจ้าจะได้แหวกทะเลเพื่อช่วยพวกเขาให้เดินข้ามอย่างปลอดภัยและไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะให้น้ำพวกเขาดื่มพระเจ้าทรงโกรธพวกเขา (ข้อ 10,11,17) ในตอนท้ายพวกเขาก็ตายในถิ่นทุรกันดารและไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักในพระเจ้า (ข้อ 18) ข้อพระธรรมเหล่านี้เตือนเราว่าอย่าเป็นเหมือนพวกเขามิฉะนั้นท่านเองก็จะเสี่ยงไม่ได้เข้าอยู่ในการหยุดพักของพระเจ้า (ข้อ 19)

 

ปัญหาของพวกอิสราเอลคือพวกเขาคิดว่าเขารู้ดีถึงวิธีที่จะแก้กระหายของตัวเองมากกว่าวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าทำไมถึงนำเรามาอยู่ที่นี่? เรามีน้ำที่อียิปต์

(ดูอพยพ 17:3)! อย่าทำผิดซ้ำๆแต่ให้จำไว้ว่านี่คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ (ข้อ 12) ผู้ตรัสกับเรา (ข้อ 7,15) และต้องการให้เรามีส่วนร่วมในพระคริสต์ (ข้อ 14) และพระองค์ต้องการให้คุณอยู่กับพระองค์ตอนนี้และในการหยุดพักตลอดไปในชีวิตนิรันดร์ความบาปไม่สามารถทำให้เราพอใจมีเพียงพระเจ้าที่สามารถดับกระหายในวิญญาณจิตของเราเชื่อในพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่วางใจได้ให้รักษาใจที่อ่อนโยนต่อพระองค์

 

ตอบสนอง

พระเจ้าพระบิดาโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รักพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่ข้าฯเป็นแม้จะอยู่ในช่วงการทดลองอาเมน
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.