ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 มีนาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020

ปรับความคิดของคุณ

 

เตรียมจิตใจ

นำรูปแบบความคิดที่ไม่แข็งแรงของคุณมาหาพระเจ้า

 

อ่าน ฮีบรู 3:1-6

 

เพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ

ฮีบรู 3:1   

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้อ่านกลุ่มแรกของจดหมายนี้อาจเป็นชาวยิวที่อยู่ในศาสนาของโมเสสสำหรับพวกเขาโมเสสเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพระเยซูเท่าเทียมกับโมเสสหรือไม่? อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน” (2:17)  

จะต้องปรับความคิดจิตใจอย่างมากที่จะหยุดติดตามโมเสสและติดตามพระเยซูแม้ว่าจะมีสิ่งที่เหมือนกันทั้งคู่เป็นมนุษย์ส่งมาจากพระเจ้า (‘อัครทูตข้อ 1) และเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (‘ปุโรหิตข้อ 1 ดูสดุดี 99:6) และสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกของพระเจ้า (ข้อ 2) แต่นี่เป็นการเปรียบเทียบคนที่ถูกสร้างกับผู้สร้าง (ข้อ 4) พระคริสต์เองถูกส่งจากสวรรค์ (ดู 1:3; ยอห์น 20:21) พระองค์ทรงเป็นทั้งมหาปุโรหิตและพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอสำหรับทุกคน’ (ดู 7:27) โมเสสเป็นสมาชิกและผู้รับใช้ในบ้านหรือชุมนุมชนของพระเจ้า (ข้อ 3,5) แต่พระเยซูเป็นผู้สร้างบ้านนั้นมากกว่านั้นพระเยซูเป็นพระบุตรนิจนิรันดร์ของพระเจ้าครอบครองประชากรของพระเจ้าทั้งหมด (ข้อ 5,6) บทบาทของโมเสสคือชี้นำไปยังพระวจนะสุดท้ายของพระเจ้าในพระบุตร (ข้อ 5, ดู 1:1-2) โมเสสดีแต่พระเยซูวิเศษดังนั้นต่อผู้อ่านรุ่นแรกและต่อเราคำสั่งสอนนั้นคือให้เราพิจารณาความคิดของเราเกี่ยวกับพระเยซู (ข้อ 1) ให้เรามั่นใจและตั้งมั่นความหวังของเราในพระองค์ (ข้อ 6)

 

ตอบสนอง

เมื่อคุณรู้สึกแย่ความคิดของคุณมุ่งไปทางไหนปรับความคิดเหล่านั้นในพระเยซูตอนนี้ - พระเจ้าองค์เดียวที่ส่งมาเพื่อทำให้คุณบริสุทธิ์ (ข้อ 1) โดยเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณและนำคุณไปสู่ความรุ่งโรจน์

 
 พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.