ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 มีนาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

พี่ชายของเรา

 

เตรียมจิตใจ

.’พระบิดาผู้ทรงเมตตาและใหญ่ยิ่งสูงสุดเราได้ทำผิดต่อพระองค์และหันเหจากทางของพระองค์เหมือนแกะหลง... เราได้ละเมิดกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ไม่มีสุขภาพที่ดีในตัวเรา (หนังสืออธิษฐานสามัญ)

 

อ่าน ฮีบรู 2:10-18

 

เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้ฮีบรู 2:10-18

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อคุณทำบาปคุณคิดว่าพระพักตร์พระเจ้าจะเป็นอย่างไร?ขมวดคิ้ว? โกรธ? ผิดหวัง

โดยทั่วไปแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นพระเจ้าอยู่ไกลเท่าที่หัวหน้างานที่ทำงานหนักที่คอยเรียกให้คุณทำให้ดีขึ้น พระกิตติคุณดีกว่าที่เราเคยเชื่อมากอย่างน่าประหลาดใจ!

 

พระเจ้าไม่ได้เป็นดังที่หัวใจมืดมนของเราทึกทักว่าเป็นจริงพระองค์คงอยู่เพื่อเราและแม้แต่ปรารถนาให้เราอยู่กับพระองค์ในพระสิริ (ข้อ 10) และเพื่อลบล้าบาปของเราซึ่งสมควรรับการพิพากษาของพระองค์พระองค์ได้ส่งพระบุตรมาแต่ไม่ใช่การช่วยแบบขโมยทุบกระจกแล้วหยิบฉวยไปพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าเข้ามาในโลกของเราด้วยเลือดเหงื่อและน้ำตา (ข้อ 14) พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน (ข้อ 9,10) พระองค์ถูกทดลอง (ข้อ 18) พระองค์ทรงเป็นคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้ออยู่ท่ามกลางเราจริงๆ (ข้อ 14,17) และโดยความตายพระองค์ทรงไถ่ความบาปทั้งสิ้นของเรา (ข้อ 14) และพระเจ้าก็ไม่มีความโกรธเหลือไว้สำหรับเราอีก (ข้อ 17ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแม้ในความตาย (ข้อ 15) แม้ว่าอาจมีบ่อยครั้งที่เราละอายใจตนเองแต่พระองค์ไม่ทรงละอายที่มีเรา (ข้อ 11) พระองค์ต้องการให้เราอยู่ในครอบครัวของพระองค์ (ข้อ 11,12)! พระองค์ยังมีความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงสำหรับเราเมื่อเราถูกล่อลวงเพราะว่าพระองค์ทรงเข้าใจอย่างทั้งหมด (ข้อ 18) 

 

ตอบสนอง

พระพักตร์พระเจ้าทรงยิ้มให้เราด้วยความเมตตาและพระคุณแม้เราไม่สมควรได้รับ ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในวันนี้พระองค์ทรงอยู่กับเราและเต็มที่กับเรา!
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.