ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-27 มีนาคม

 

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

แต่เรา... เห็นพระเยซู

 

 

เตรียมจิตใจ:

คุณนึกถึงเวลาที่คุณล่องลอยไปจากพระเจ้าได้ไหมอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณล่องลอยไปในอนาคต?

 

อ่าน ฮีบรู 2:1-9

เพราะเหตุนี้เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีกเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นฮีบรู 2:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ชีวิตคนเราอาจจะยากลำบากจริงๆได้ไหม? เราอาจบาดเจ็บจากความเศร้าโศกได้รับอันตรายจากการถูกทำร้ายว้าวุ่นจากงานยุ่งพระคัมภีร์กล่าวว่ามีการต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตที่ไม่ใช่วิถีที่ควรจะเป็น แท้จริงคือคำสาปนำมาซึ่งความตาย (ปฐมกาล 3:17-19)

ทุกอย่างได้ตั้งใจให้อยู่ภายใต้เท้าหรืออำนาจของเรา (ดูข้อ 8) พระเจ้าทรงออกแบบให้เราอยู่เหนือโลก! แต่โลกมักจะอยู่เหนือเรา

อันตรายคือการที่เราเบี่ยงเบนจากพระเจ้า (ข้อ 1) ข้อพระธรรมต่อไปนี้นำความจริงที่จะช่วยเราให้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ประการแรกให้ระลึกถึงผลตอบสนองที่ตามมา (ข้อ 2) ถ้าไม่เชื่อฟังข่าวสารของทูตสวรรค์’ (ตามกฎพระคัมภีร์เดิม) ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้าและมีอะไรอีกมากเท่าไหร่หากเราเพิกเฉยต่อข่าวสารของพระบุตร (ข้อ 3)?

นี่เป็นเรื่องจริงจังประการที่สองพระกิตติคุณที่เราได้ยินเป็นสิ่งพระเยซูทรงสอนและพวกอัครสาวกยืนยันรับรองและพระเจ้าทรงสนับสนุนด้วยการอัศจรรย์ (ข้อ 3,4) นี่คือความจริงประการที่สามและในความเป็นจริงตอนนี้มีชายคนหนึ่งผู้ซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่ง (ข้อ 9) พระองค์ทรงทุกข์ทรมานด้วยคำสาปของความตายเพื่อเราทุกคนเพื่อว่าวันหนึ่งเสียงคร่ำครวญของจิตวิญญาณของเราจะถูกแทนที่ด้วยมงกุฏแห่งพระสิริและพระเกียรติในการปรากฏของพระองค์นั่นคืออนาคตของเรา

 

ตอบสนอง

ข้อใดในความจริงเหล่านี้ที่ช่วยคุณให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าในวันนี้? ใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญเรื่องนี้ด้วยการอธิษฐาน
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.