ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-26 มีนาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020

ปรับโลกทัศน์ของคุณให้ถูกต้อง

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของคุณ

 

อ่าน ฮีบรู 1: 5-14

 

แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าราชบัลลังก์ของพระองค์จะดำรงนิจนิรันดร์พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยคทาแห่งความชอบธรรมฮีบรู 1:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในโลกตะวันตกที่ไม่เชื่อความจริงของศาสนาจะมั่นใจและเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่คริสเตียนต้องไม่คิดเช่นนั้น เราอาจสงสัยว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เชื่อถือได้จริงๆหรือเราควรเปลี่ยนมุมมองของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดหรือไม่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกเพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตายจริงๆหรือเราสับสน!

ดูเหมือนมีความสับสนท่ามกลางผู้ที่อ่านพระธรรมฮีบรูด้วยคำถามของพวกเขาแตกต่างแต่คำตอบเหมือนกันใครคือพระเยซู? พระองค์เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างหรือไม่? เป็นทูตสวรรค์พิเศษที่เหนือกว่าหรือไม่? คำตอบคือ: ไม่จากคำอ้างอิงในพระคัมภีร์เดิมทั้ง 7 ข้อผู้เขียนได้ให้โลกทัศน์ที่ถูกต้องของพวกเขาไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดมีฐานะเทียบเคียงพระเยซูความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระเจ้าคือพระบิดากับพระบุตร (ข้อ 5) ในความจริงทูตสวรรค์ทั้งหมดจะกราบนมัสการพระบุตร (ข้อ 6) ใช่แล้วพวกทูตสวรรค์น่าทึ่งและน่าประทับใจ (ข้อ 7) แต่พระบุตรทรงเป็นพระเจ้าและกษัตริย์ตลอดกาล! (ข้อ 8) พระองค์ทรงสร้างจักรวาล (ข้อ 10 และดูข้อ 2) และพระองค์จะทำให้จักรวาลสิ้นสุด (ข้อ 12) ในฐานะผู้รับใช้พวกทูตสวรรค์จะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระบุตรจะนั่งเบื้องขวาพระบิดาโดยยกเท้าขึ้น! (ข้อ 13) เราต้องไม่ทำให้พระเยซูลงมาในระดับของทูตสวรรค์องค์หนึ่งแต่วัฒนธรรมของเรามีอิทธิพลต่อการมองพระองค์ของเราอย่างไร? ในฐานะผู้เผยพระวจนะหรือเพียงนักปรัชญาของชีวิตอีกท่านหนึ่ง? เป็นทางเลือกหนึ่งในทางเลือกมากมาย?

 

ตอบสนอง:

ปรับโลกทัศน์ของเราให้ถูกต้อง: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นกษัตริย์และวันหนึ่งทั้งหมดจะอยู่ในพระองค์ (ข้อ 13)
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.