ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-9 มีนาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2020

 

คิดให้เป็นประโยชน์

 

เตรียมจิตใจ 

ในมัทธิว 27:27-31 พระเยซูถูกล้อเลียนเยาะเย้ยอ่านข้อเหล่านั้นและถามตัวเองว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะยืนอยู่ที่นั่นเคียงข้างองค์พระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

 

อ่าน : 2 เปโตร 3:1-7

เพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่าน” 2 เปโตร 3:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ไม่ว่าจะใช่วาระสุดท้ายหรือไม่การเยาะเย้ยความเชื่อของเราดูเหมือนเพิ่มมากขึ้นร่องรอยสุดท้ายการให้ความเคารพคริสตจักรกำลังเลือนหายไป พวกเราทุกคนเกลียดการถูกเยาะเย้ยการเยาะเย้ยแตกต่างจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่มองโลกในแง่ดีสร้างสรรค์ และไม่เกี่ยวกับตลกล้อเลียนผู้เยาะเย้ยถูกเปิดเผยโดยแรงจูงใจของพวกเขาคนเช่นนี้ในวันเวลาของเราต้องการสิ่งที่ชั่วร้ายคือทำลายอาณาจักรของพระเจ้าและความพึงพอใจของพวกเขาเอง

ดังนั้นความท้าทายคือเราควรตอบสนองอย่างไรเปโตรไม่ได้แนะนำให้เราตอบโต้หรือแก้แค้น ท่านชัดเจนว่าการแก้แค้นสามารถปล่อยไว้กับพระเจ้า (ข้อ 7) คำแนะนำที่ดีของอัรสาวกอยู่ในข้อตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีจุดประสงค์ในเรื่องราวที่ชัดเจนในจดหมายฉบับนี้ที่บอกถึงการต่อสู้ที่คริสตจักรต้องเผชิญเปโตรต้องการกระตุ้นความคิดที่บริสุทธิ์จริงใจซื่อสัตย์เหมาะสมและเป็นประโยชน์นี่จะเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราตั้งใจที่จะรับมือกับการต่อต้านโจมตีคริสเตียนในวัฒนธรรมของเราให้เราปรับความคิดของเราให้ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะให้คำพูดที่จำเป็นแก่เรา (ดูลูกา 12:12)

 

ตอบสนอง

เพ่งความสนใจไปที่สามขั้นตอนในการทรงสร้างของพระเจ้าที่อธิบายไว้ในข้อ 5 ถึง 7 ใคร่ครวญขนาดที่น่าทึ่งของงานของพระองค์จากนั้นอธิษฐานเพื่อรับรู้ความรู้สึกใหม่ของที่ที่บริสุทธิ์ของคุณในแผนการของพระองค์

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.