ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-7 มีนาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2020

 

สิ่งมากมายที่ต้องหลีกเลี่ยง! 

 

เตรียมจิตใจ

ลองนึกถึงคำสอนผิดๆในยุคของเรา มันทำให้คุณโกรธหรือไม่?

 

อ่าน : 2 เปโตร 2:10-22

 

คนเหล่านี้โอหังบังอาจไม่กลัวที่จะลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรี” 2 เปโตร 2:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณอาจรู้สึกว่า 'เตรียมจิตใจ' ของวันนี้ไม่มีการปรับแก้ฉันเพียงติดตามการนำของพระคัมภีร์เท่านั้น ข้อความตอนนี้มีแต่เนื้อหาพูดถึงและกล่าวโทษครูสอนเทียมเท็จพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของพวกเขาและชะตากรรมที่มืดมนของพวกเขาพระคัมภีร์ไม่ได้เลือกแต่ประเด็นหลักที่หวานชื่นและสบายใจ และทำไม่ได้แม้เราต้องการนำเสนอเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้า สิ่งสำคัญไม่ใช่อยู่ที่เราว่าชอบบทนี้มากแค่ไหนจุดสำคัญคือว่าเราสามารถเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้หรือไม่ เราทำได้!

ประการแรกความโกรธที่สะเทือนอารมณ์ของเปโตรทำให้เราต้องหยุดคิดเขาและอัครสาวกคนอื่นๆปรารถนาอย่างแรงกล้าให้ชาวคริสเตียนรักษาความบริสุทธิ์ในทุกๆด้าน และบ่อยครั้งในพันธสัญญาใหม่คริสตจักรถูกมองว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ (ดูตัวอย่างเช่น 2 โครินธ์ 11:2) เจ้าสาวของพระคริสต์ต้องเป็นจริงและไม่มีมลทิน พระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่แตกต่างพระองค์ทรงชอบธรรมและเกลียดสิ่งที่เท็จจึงมีความท้าทายที่แท้จริงสำหรับคริสเตียนในที่นี้เราจำเป็นต้องมองให้ออกระหว่างความคิดที่เราต้องต่อสู้และประเด็นปัญหาเหล่านั้นที่ไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับแผ่นดินของพระคริสต์แล้วเราต้องการสติปัญญาที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะยืนยันรับรองความจริงภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเปโตรอาจไม่เหมาะในบริบทของเราอย่างไรก็ตามเราควรแบ่งปันความจริงนี้จากใจของท่าน

 

ตอบสนอง

ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้คุณเห็นว่ามีความคิดผิดๆที่คุณควรท้าทายหรือไม่และจะทำอย่างไร
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-5 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.