ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 มีนาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2020

 

เตือนความจำตลอดเวลา

 
 

เตรียมจิตใจ

 

คุณจำคุณธรรมที่เราอ่านเมื่อวานนี้ได้กี่อย่าง (โดยไม่ต้องดู!) ให้จดออกมาเป็นรายการเปโตรยังมีสิ่งจะพูดอีกมากเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

 

อ่าน 2 เปโตร 1:12-21  

 

เหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้” 2 เปโตร 1:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นการดีที่จะเจาะลึกในฐานะคริสเตียนและลองความคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเอาแต่ใจ สำหรับตัวฉันเองฉันพบว่าการปฏิบัติที่ดีคือกลับไปทบทวนพื้นฐานความเชื่อของฉัน ถ้าไม่ทำเช่นนั้นฉันคงจะไม่รู้จักความคิดหลักๆของคริสเตียนอีกต่อไปและฉันคงลืมวิถีส่วนตัวที่ได้พบพระเยซูในปีที่ผ่านๆมา

 

จุดสนใจของฉันมักจะออกนอกเส้นทางไปยังที่ที่บริสุทธ์และมีคุณค่าน้อยกว่าเสมอ เปโตรเป็นอัครสาวกเก่าแก่ที่ต่อสู้เข้มแข็ง ท่านเข้าใจดีว่า 'การเตือนความจำ' 'การฟื้นความจำให้สดใหม่' และ 'การจดจำหรือระลึกถึงเสมอ' (ข้อ 12–15) เป็นประเด็นสำคัญของชีวิตคริสเตียน

 

เมื่อเราแตะ 'พื้นฐาน' ทางวิญญาณด้วยวิธีนี้ก็เป็นความมั่นใจที่จะได้รับการเตือนถึงรากฐานของพื้นฐานนั้นประการแรกของสิ่งเหล่านี้คือความจริงทางประวัติศาสตร์เปโตรได้อยู่ที่นั่นกับพระเยซูบนเขาที่จำแลงพระกายบางคนอาจสรุปคำพยานของเราว่าดีแต่เป็นเรื่องราวเพ้อฝันให้เรายืนหยัดบนความจริงที่มั่นคงว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เดินบนโลกนี้ประการที่สองสังเกตว่าสิทธิอำนาจของผู้เผยพระวจนะได้สอนไว้ในที่นี้อย่างไรบุคคลเหล่านี้รับการดลใจจากพระวิญญาณประกาศพระวจนะของพระเจ้า มาบัดนี้เรามีพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ครบถ้วนในพระคัมภีร์ซึ่งไม่ใช่ชุดความคิดของมนุษย์นี่คือพื้นฐานที่ไม่สามารถแตกหักได้ของความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์

 

ตอบสนอง

คำภาษากรีกที่แปลว่าระลึกถึงที่ใช้ในข้อ 15 หมายถึงการเรียนรู้ด้วยใจหรือจำ ทำไมไม่ท่องจำข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญบางข้อจาก 2 เปโตรล่ะ?
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มีนาคม

พลังประจำวัน-31 มีนาคม
พลังประจำวัน-30 มีนาคม
พลังประจำวัน-29 มีนาคม
พลังประจำวัน-28 มีนาคม
พลังประจำวัน-27 มีนาคม
พลังประจำวัน-26 มีนาคม
พลังประจำวัน-25 มีนาคม
พลังประจำวัน-24 มีนาคม
พลังประจำวัน-23 มีนาคม
พลังประจำวัน-22 มีนาคม
พลังประจำวัน-21 มีนาคม
พลังประจำวัน-20 มีนาคม
พลังประจำวัน-19 มีนาคม
พลังประจำวัน-18 มีนาคม
พลังประจำวัน-17 มีนาคม
พลังประจำวัน-16 มีนาคม
พลังประจำวัน-15 มีนาคม
พลังประจำวัน-14 มีนาคม
พลังประจำวัน-13 มีนาคม
พลังประจำวัน-12 มีนาคม
พลังประจำวัน-11 มีนาคม
พลังประจำวัน-10 มีนาคม
พลังประจำวัน-9 มีนาคม
พลังประจำวัน-8 มีนาคม
พลังประจำวัน-7 มีนาคม
พลังประจำวัน-6 มีนาคม
พลังประจำวัน-4 มีนาคม
พลังประจำวัน-3 มีนาคม
พลังประจำวัน-2 มีนาคม
พลังประจำวัน-1 มีนาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.