ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

ไพ่เปลี่ยนมือ

 
เตรียมจิตใจ

บางครั้ง เพื่อที่จะให้ผลงานเป็นไปตามที่เราต้องการและเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ เราต้องลงมือผลักดันแล้วผลักดันอีก คุณเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไหม? แล้วคุณสามารถผลักดันจนเรื่องราวทุกอย่างจบลงตามที่คุณต้องการหรือไม่?

 
อ่าน : เอสเธอร์ 8

“แล้วพระนางเอสเธอร์ทูลกษัตริย์อีก พระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์ และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตร เพื่อขอให้ยุติแผนชั่วของฮามาน คนอากัก และการคิดร้ายต่อพวกยิวเสีย” เอสเธอร์ 8:3

 
สำรวจและใคร่ครวญ

แม้ว่าฮามานจะได้รับความพ่ายแพ้แล้ว แต่กฎหมายที่เขาได้ตราขึ้นและส่งคำสั่งออกไปทั่วราชอาณาจักรเปอร์เซียภายใต้พระนามของกษัตริย์นั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ (ข้อ 8) พระนางเอสเธอร์ ผู้ซึ่งยังคงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างต่อเนื่อง ได้ร้องทูลขอต่อพระราชาเพื่อประชาชนของพระนางอีกครั้ง (ข้อ 3) คำร้องขอของพระนางเกิดผล ทำให้มีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเดิม อนุญาตให้ชาวยิวป้องกันตนเองจากศัตรูของพวกเขาได้ (ข้อ 11–13) ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพราะความมุ่งมั่นของพระนางเอสเธอร์ ทำให้พวกเขาได้รับข่าวที่แจ้งมาว่า พวกเขาสามารถปกป้องตนเองได้ (ข้อ 11) จากนั้นก็มีการเฉลิมฉลองใหญ่และทุกคนรู้สึกขอบพระคุณ ที่สำคัญ มีคนมากมายเปลี่ยนมานับถือศาสนายิว และในท่ามกลางเรื่องราวตอนนี้ โมรเดคัยก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้น ได้รับทั้งความมั่งคั่ง อำนาจ และเกียรติยศ และได้รับการปรนนิบัติเหมือนเขาเป็นเชื้อพระวงศ์เลยทีเดียว (ข้อ 15–17)

เราเห็นได้ชัดเจนว่า เรื่องราวตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายคุมเชิงยันกันอยู่ ที่จริงแล้วชาวยิวต้องถูกทำลาย แต่ตอนนี้พวกเขาได้รับอนุญาตให้ป้องกันตนเองได้ ศัตรูของพวกเขาก็เริ่มกลัวพวกเขาแล้ว ณ จุดนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับทำให้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งไม่มีผลไปในตัว เป็นผลให้ในที่สุด ไม่มีใครต้องต่อสู้กันอีก
 
ตอบสนอง

ในคำอุปมาของพระเยซู พระองค์ทรงหนุนใจให้เราอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง (ลูกา 11:5–13; 18:1–8) แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการตอบคำอธิษฐานก็ตาม ขอให้เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบคำอธิษฐาน และให้เราทูลขอพระเจ้าให้เรายังคงมีความเชื่อในพระองค์เสมอว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรา
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.