ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์

 

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

 

ทุกเข่าจะก้มกราบลง

 

เตรียมจิตใจ

 

คุกเข่าลง (หากทำได้) และสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็น

 

อ่าน สดุดี 76

 

ในยูดาห์พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งสดุดี 76:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ผู้นำเป็นตัวแทนในความหวังเป็นคำกล่าวของนโปเลียนขณะที่เขาบุกไปทั่วยุโรปและใช้กำลังยึดเอา เขาสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส แต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยความอัปยศและถูกเนรเทศทั้งๆที่เขามีความเชื่อในอำนาจของเขาเอง

พระนามของพระเจ้ายิ่งใหญ่ (ข้อ 1) ซึ่งตรงข้ามกับผู้มีอำนาจใดๆในโลกพระองค์เต็มไปด้วยความสง่าผ่าเผยและฤทธานุภาพ (ข้อ 4,6,7,12) และทรงเป็นผู้พิพากษานิรันดร์ (ข้อ 7-10) ผู้แต่งบทสดุดีบอกให้เรายำเกรงพระเจ้าพระองค์ทรงกริ้วได้ (ข้อ 7) และจะพิพากษาทุกคน (ข้อ 8) แต่การพิพากษานั้นนำสู่การสรรเสริญพระองค์ (ข้อ 10) พระพิโรธของพระเจ้ามีผลให้ผู้ถูกข่มเหงได้รับการป้องกันที่ชอบธรรม (ข้อ 9,10)

พระนามของพระเจ้าเป็นที่รู้จัก (ข้อ 1) หรือเปิดเผยต่อโลกเพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์ให้มีชัยชนะต่อศัตรู (ในที่นี้ผู้แต่งบทสดุดีอาจอ้างถึงความพ่ายแพ้ของพระราชาแห่งอัสซีเรีย-ดู 2 พงศาวดาร 32:22) ชัยชนะสุดท้ายที่เป็นความพ่ายแพ้ของความบาปและความตายเป็นชัยชนะของพระเยซูบนกางเขนวันหนึ่งทุกเข่าจะก้มกราบลงต่อพระพักตร์พระองค์แม้แต่กษัตริย์และจักรพรรดิ์จะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า (โรม 14:11)

จนกว่าจะถึงวันนั้น ผู้เชื่อจะรักษาสัญญาที่จะเชื่อฟังและนำการถวายแด่พระเจ้า (ข้อ 11) ‘คนยากจนเช่นฉัน ฉันสามารถนำอะไรมาถวายแด่พระองค์? ... สิ่งที่ฉันจะถวายแด่พระองค์ได้คือจิตใจของฉัน!

 

ตอบสนอง

การรู้ว่าพระเจ้าทรงทำให้ศัตรูทั้งหมดพ่ายแพ้ไปทำให้คุณมีความรู้สึกแตกต่างอย่างไร? และคุณจะนำของขวัญอะไรขอบคุณพระองค์ในวันนี?
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.