ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020

 
ผลที่ตามมา
 
เตรียมจิตใจ

คุณเคยต้องตัดสินใจเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต? คุณตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไป หรือตัดสินใจจะเปลี่ยนเส้นทางเดิน? เกิดอะไรขึ้นจากการตัดสินใจครั้งนั้นของคุณ?

 
อ่าน : เอสเธอร์ 4
 

“เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้”” เอสเธอร์ 4:14

 
สำรวจและใคร่ครวญ

การกระทำอันซื่อตรงต่อความเชื่อของโมรเดคัยที่ปฏิเสธไม่ยอมก้มลงกราบฮามาน ส่งผลให้เกิดอันตรายไม่เพียงแต่กับตัวเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปถึงชนชาติของเขาทั้งชนชาติเลยทีเดียว (3:13,14; 4:1) เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้ว พวกยิวก็มีการตอบสนองไปในทางเดียวกัน (ข้อ 3) และในเมืองสุสา เมื่อเอสเธอร์ได้ทราบถึงการกระทำของโมรเดคัยอันเป็นผลมาจากความเศร้าโศกและความสิ้นหวังของเขา พระนางจึงได้ตระหนักถึงความเกี่ยวข้องที่เรื่องนี้มีต่อพระนาง และทำให้พระนางต้องตัดสินใจลำบากมาก ตามที่บรรยายไว้ในข้อที่ 11

ในข้อที่ 14 คำว่า “ก็เพื่อยามวิกฤติเช่นนี้ก็เป็นได้นะ” เป็นใจความสำคัญที่สุดของเรื่องเอสเธอร์ทั้งเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆได้นำพาให้เรื่องดำเนินมาสู่ความท้าทายนี้ และกำลังรอผลที่จะเกิดตามมาจากการตัดสินใจและการตอบสนองของพระนาง เอสเธอร์พบว่าพระนางเองถูกตั้งไว้ในตำแหน่งพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน คือพระนางเป็นเพียงคนเดียวที่จะสามารถลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์ของพวกยิว และเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องรับโทษถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่ทรงเมตตาพระนาง ดังนั้น พระนางจึงขอร้องให้มีการอธิษฐานอดอาหารเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้พระนาง และตัวพระนางเองก็ได้อดอาหารอธิษฐานด้วยเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ (ข้อ 16,17) ด้วยความเชื่อ พระนางพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความตาย

 
ตอบสนอง

ให้คุณอธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จัก ที่กำลังต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต ขอพระคุณของพระเจ้าและความมั่นใจในพระองค์จะอยู่ล้อมรอบตัวเขาในขณะที่เขาต้องพิจารณาเลือกหนทางและการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสม และขอให้อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่จะหันไปหาพระเจ้าและแสวงหาสติปัญญาจากพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.