ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่21 กุมภาพันธ์ 2020

ผลที่ตามมา...
 
เตรียมจิตใจ

เคยหรือไม่ที่คุณได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือใครบางคนได้ โดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนั้น? หรือ – คุณเคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ยื่นมือเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่?

 
อ่าน : เอสเธอร์ 2:15-23

“เรื่องนี้รู้ถึงโมรเดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษัตริย์ในนามของโมรเดคัย” เอสเธอร์ 2:22

 
สำรวจและใคร่ครวญ

พระราชินีมาแล้ว!! พระนางเอสเธอร์ได้รับเลือกจากสาวงามมากมายให้ขึ้นครองตำแหน่งราชินีต่อจากพระนางวัชที (ข้อ 17-18) ขั้นตอนในการคัดเลือกอาจถูกบรรยายแต่เพียงสังเขป แต่ก็สะท้อนให้เราได้เห็นถึงลักษณะความเป็นไปของสังคมในยุคนั้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าเราอาจจะรู้สึกรังเกียจสังคมแบบนั้นก็ตาม ในการเข้ารับตำแหน่งพระราชินีของพระนางเอสเธอร์นั้น มีการเฉลิมฉลองใหญ่เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นงานเลี้ยงใหญ่ครั้งที่สองของงานเลี้ยงใหญ่ทั้งหมดสิบครั้งที่มีการบันทึกไว้ในหนังสือฉบับนี้ ในงานเลี้ยงครั้งนี้ยังมีการอนุมัติวันหยุดพักทั้งประเทศและทรงประทานของกำนัลมากมาย (ข้อ18)

แม้ว่าจะเขียนไว้เหมือนเป็นเรื่องราวที่ไม่สลักลำคัญอะไร แต่เราก็รู้ว่าโมรเดคัยได้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญบางอย่างมา เขามีนิสัยในการไปปรากฏตัวอยู่แถวๆ พระราชวังบ่อยๆ เพื่อจับตาดูความเป็นไปของเอสเธอร์ และระแวดระวังภัยให้พระนาง (ข้อ 11,19) แล้วเขาก็ได้ค้นพบข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของกษัตริย์ (ข้อ 21) ต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวที่เกิดตามมาอีกมากมาย คือ เขานำเรื่องนี้ไปบอกเอสเธอร์ แล้วเอสเธอร์ก็นำเรื่องนี้ไปบอกกษัตริย์ ทำให้พระองค์ทรงรอดชีวิตและผู้ที่คิดปองร้ายต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถ (ข้อ 23) บทบาทของโมรเดคัยในการเปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายนี้ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลาน แต่การจดบันทึกนี้ก็มีผลที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นตามมา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับโมรเดคัยและผู้อื่นมากยิ่งกว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เสียอีก ดังเช่นที่เราจะได้อ่านต่อไปในหนังสือเอสเธอร์นี้

 
ตอบสนอง

บางครั้ง การกระทำของเราเกิดผลเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น แต่ในหลายๆ เหตุการณ์ ผลกระทบของเราในสถานการณ์หนึ่ง อาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้า ขอให้เราอธิษฐานที่เราจะลงมือทำสิ่งต่างๆตามน้ำพระทัยพระเจ้าในทุกสถานการณ์ และมอบผลที่จะเกิดตามมาไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.