ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020

 

ฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะเป็น...

 
เตรียมจิตใจ:

เมื่อตอนที่คุณยังเด็ก คุณมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไร? อยากทำอะไร? ความใฝ่ฝันนั้นเกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัวของคุณเอง หรือเกิดจากการที่คนอื่นมองว่าคุณทำสิ่งนั้นได้ดี? แล้วความฝันนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณหรือไม่ หรือว่าชีวิตของคุณก้าวเดินไปในหนทางอื่น?

 
อ่าน : เอสเธอร์ 2:1-14

“เอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนัก อยู่ในอารักขาของเฮกัยผู้ดูแลสตรี” เอสเธอร์ 2:8

 
สำรวจและใคร่ครวญ

พระคำตอนนี้แสดงให้เราเห็นถึงบางส่วนของเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเอสเธอร์ ภายหลังจากที่บิดามารดาของเธอเสียชีวิตแล้ว ลูกพี่ลูกน้องของนางคือโมรเดคัย ก็ได้รับเอสเธอร์มาเลี้ยงดู (ข้อ 7) เราคาดเดาเอาว่านางคงถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยพร้อมกันกับโมรเดคัย และนางเป็นหญิงสาวที่รูปงามชวนมอง (ข้อ 5-7) นอกจากนี้ เรายังคาดเดาได้ว่าครอบครัวของพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีฐานะในสังคมดีพอสมควร (2 พกษ. 24:14) และพวกเขาได้กระทำตามที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้ให้คำแนะนำไว้ในจดหมายที่ส่งให้แก่พวกที่ถูกจับไปเป็นเชลย (ยรม. 29:4-7) – คือให้ดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดในสังคมที่พวกเขาถูกกวาดต้อนไปอยู่

ในด้านหนึ่ง เราเห็นได้ชัดเจนว่าโมรเดคัยมีความคาดหวังสูงมากกับพระนางเอสเธอร์ (ข้อ 8) แต่ในอีกด้านหนึ่ง เขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าหากมีใครรู้เรื่องชาติกำเนิดของพระนาง ก็จะเกิดภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงขึ้นกับเอสเธอร์อย่างแน่นอน เพราะพวกเขายังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น (ข้อ 10) เราไม่อาจทราบได้ว่าพระนางเอสเธอร์มีความคาดหวังอย่างไรในเรื่องนี้เพราะไม่มีการบรรยายไว้ในตอนนี้ แต่พระนางไม่น่าจะมีความฝันที่จะไปอยู่ในตำแหน่งที่พระนางได้เป็น และเมื่อพระนางได้ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้ว พระนางยังคงต้องปิดบังความจริงที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับตัวพระนางเอง ไม่ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีขนาดไหน แต่การใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดแบบนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย (ข้อ 12-14)

 
ตอบสนอง

ลองพิจารณาถึงถ้อยคำที่พระเยซูพูดกับเหล่าสาวกในมัทธิว 10:16 อธิษฐานขอให้คุณได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยได้รับสติปัญญาและความอ่อนโยนจากพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.