ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020

 

คำเตือนและพระสัญญา

 

เตรียมจิตใจ

วันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว” (2 เปโตร 3:8) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอดทนของพระองค์

 

อ่านวิวรณ์ 22:1-21

 

คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้” วิวรณ์ 22:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

พระองค์ได้สร้างเราเพื่อพระองค์และจิตใจของเราจะไม่สงบจนกว่าจะได้พักสงบในพระพระองค์(Augustine, Confessions, Book 1:1) พระเจ้าทรงสร้างเราให้เข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตอย่างเต็มที่ (ปฐมกาล 2:9) ในเยรูซาเล็มใหม่การเข้าถึงนั้นได้รับการฟื้นฟูด้วยชีวิตการรักษาและแสงสว่าง (ข้อ 1,2,5) เราจะเดินไปกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในเวลาเย็นวันนั้น’ (ปฐมกาล 3:8) และเราจะเห็นพระองค์หน้าต่อหน้า (ข้อ 4, ดูอพยพ 24:9-11 และยอห์น 1:18) นี่คือพระสัญญาที่เหลือเชื่อของพระกิตติคุณครุ่นคิดสิ่งเหล่านี้และตั้งตาคอยวันนั้น!

 

แต่ให้เราอย่าเพิกเฉยต่อคำเตือนเรื่องแรกคือความบาปที่ทำลายการเชื่อมต่อที่สำคัญมากของเรากับพระเจ้า (ปฐมกาล 3:24) ของขวัญแห่งชีวิตเสนอให้ทุกคนที่มีใจปรารถนาจะรับได้โดยไม่ต้องเสียอะไร (ข้อ 17) แต่การปฏิเสธนั้นคือความตาย (ข้อ 15) อีกเรื่องหนึ่งเตือนเราไม่ให้เพิ่มเติมหรือตัดข้อความใดในหนังสือนี้ (ข้อ 18,19) ไม่มีใครอ้างได้ว่าวิวรณ์เป็นหนังสือที่ง่าย! แต่นิมิตเกี่ยวกับแผนการอัลฟาและโอเมกา’ (ข้อ 13) ‘ดาวประจำรุ่งอันสุกใส’ (ข้อ 16) เป็นพื้นฐานความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลก

 

เราปรารถนาไม่เพียงพบว่าจิตใจของเราเองพักสงบในพระเจ้าแต่จะเห็นคนอื่นๆที่จะได้รับการรักษาเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานและกล่าวพร้อมพระวิญญาณและสากลคริสตจักรว่ามาเถิด!” “มารับน้ำที่น้ำพุแห่งชีวิตนิรันดร์” (ข้อ 17)!

 

ตอบสนอง:

เชิญเสด็จมาเถิดองค์พระเยซูเจ้า!

 
 พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.