ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020

 

มารวมตัวกัน

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าสวรรค์เป็นอย่างไร?

 

อ่านวิวรณ์ 21:9-27

นครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างเหมือนอย่างอัญมณีเหมือนอย่างแจสเพอร์ที่ใสดังแก้วผลึกวิวรณ์ 21:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มีสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับนครนี้เริ่มต้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านวัดนครนั้นด้วยไม้วัดได้ 12,000 สทาดิโอนความยาวความกว้างและความสูงเท่ากันนั่นคือประมาณ 2,400 กิโลเมตรในแต่ละทิศทาง (ข้อ 16)! บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอลสิบสองเผ่าจารึกไว้ (ข้อ 12) และบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก (ข้อ 14) ตัวเลขเหล่านั้นสำคัญ 12,000 และ 144 ดึงเรากลับไปบทที่ 7 และฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันในการนมัสการรอบบัลลังก์ของพระเมษโปดกมีที่ในเมืองลูกบาศก์อันกว้างใหญ่แห่งนี้สำหรับผู้คนทั้งหมดของพระเจ้า

 

ที่ประหลาดคือที่ปรากฎดูเป็นมเหสีของพระเมษโปดก’ (ข้อ 9) และเมื่อเราพิจารณาว่าเมืองนี้เป็นตัวแทนของเราในฐานะผู้คนของพระเจ้าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือเมืองนี้ส่องแสงด้วยพระสิริของพระเจ้า (ข้อ 11) เปรียบเทียบรายละเอียดความงดงามของนคร (11,18,21) กับนิมิตบัลลังก์แห่งสวรรค์ของยอห์นในบทที่ 4:3,6 ความรุ่งโรจน์ของเมืองนี้ส่องสว่างยิ่งขึ้น ฉันไม่มีเกียรติ  ฉันไม่บริสุทธิ์ แต่ถึงกระนั้นเมืองอันรุ่งโรจน์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรกับฉันและกับคุณ 

 

ตอบสนอง

เพื่อนที่รักเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น (1ยอห์น 3:2) เปลี่ยนคำพูดของยอห์นเป็นคำอธิษฐานแห่งการสรรเสริญ

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.