ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020

 

สิงโตหรือลูกแกะ? 

 

เตรียมจิตใจ:

เราไม่มีความพอใจในความตายของผู้ใดจงหันกลับและมีชีวิตอยู่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเอเสเคียล 18:32 ให้เรามาหาพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาชีวิตไม่ใช่ความตาย

 

อ่านวิวรณ์ 19:11-21

พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย”” วิวรณ์ 19:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความคิดคำนึงของยอห์นที่ว่าพระเจ้าอาจเป็นเหมือนนี่คือความจริงเกี่ยวกับพระเยซูที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการบันทึกไว้เพื่อโลกจะได้รู้ 

พระเยซูทรงถ่อมพระองค์และอ่อนโยนพระเยซู - กษัตริย์เหนือกษัตริย์และเจ้านายเหนือเจ้านาย (17:14) - คือพระเมษโปดกลูกแกะที่ยอมทนทุกข์ทรมานอย่างนิ่งเงียบแต่พระองค์ยังเป็นลูกแกะที่เข้าร่วมสงครามและผู้ทรงม้าในข้อ 11-16

 

พระเยซูที่เรานมัสการคือพระองค์ที่ได้เสด็จมาเป็นทารกน้อยผู้กล่าวว่าจงให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราผู้บอกให้เรารักศัตรูของเราผู้รักษาคนเจ็บป่วยและคนตาบอดและผู้ที่รู้สึกเสียใจต่อการกระทำผิดและสารภาพบาปและพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป’ (ยอห์น 1:29) ในอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรถูกซ่อนไว้จากการเพ่งมองของพระองค์ (ข้อ 12) กฎบัญญัติของพระองค์ไม่สามารถถูกโยนทิ้งได้โดยไม่เกิดผลร้ายแรง (ข้อ 15) แม้ว่าจะไม่มีบันทึกการสงครามในที่นี้แต่มีชัยชนะโดยพระวจนะที่พระเยซูทรงตรัส (ข้อ 21) เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าพระเยซูทรงสัญญาการพิพากษานี้ (ตัวอย่างเช่นมัทธิว 25:26-30)

 

ตอบสนอง:

ให้พิจารณาคำสนทนาจากนิทานสำหรับเด็กเรื่องสิงโตแม่มดและตู้เสื้อผ้า (CS Lewis, The Lion, The Witch and The Wardrobe) ซูซานพูดว่าอัสลัน (Aslan) เป็นสิงโต - เป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่’ บีเวอร์ถามขึ้นว่าเขาปลอดภัยไหม?’ ... มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัย? ฉันบอกคุณว่าแน่นอนมันไม่ปลอดภัยแน่แต่ดีสิงโตเป็นเจ้าป่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.