ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020

ความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่กำลังมา 

 

เตรียมจิตใจ:

เราอยู่ในโลกที่ตกต่ำและปฏิเสธพระเจ้าและความดีงามของพระองค์ มีแง่มุมไหนของชีวิตในโลกที่ตกสู่ความบาปนี้ที่ทำให้คุณเศร้าใจมากที่สุด?

 

อ่านวิวรณ์ 19:1-10

แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่าฮาเลลูยาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดวิวรณ์ 19:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ใช้เวลาดูข่าวจากทีวีช่องต่างๆหรือหนังสือพิมพ์ซึ่งล้วนสามารถทำให้เราหดหู่ใจ สงครามภัยพิบัติการก่อการร้ายการทุจริตคอร์รัปชั่นการอยุติธรรมและการต่อต้านความเชื่อและค่านิยมคริสเตียนที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องต่างๆเหล่านี้จะจบลงเมื่อไหร่?

 

 อย่างไรก็ตามดังที่เราได้เห็นพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงวิวรณ์บทที่19 ให้เราเห็นแวบๆถึงจุดจบของสิ่งที่ผิดทั้งหมด-การสิ้นสุดของความชั่วร้ายแต่สิ่งที่ถาโถมใส่เรามากที่สุดคือความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่ของความยุติธรรมในที่สุด (ข้อ 1-3) คุณโหยหาการเปิดเผยสุดท้ายของความยุติธรรมและการปกครองของพระเจ้าหรือไม่?

 

ความบาปมักจะถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เช่นการผิดประเวณี’ (ดูโฮเซยา 1:2) เป็นการให้การอุทิศตัวซึ่งสมควรกับพระเจ้าเท่านั้นแก่สิ่งอื่นๆให้คุณค่าสิ่งที่ถูกสร้างมากกว่าพระผู้สร้างผู้ทรงสร้างเราด้วยความรักของพระองค์การปฏิเสธความรักของพระเจ้าเป็นร่กเหง้าของความชั่วร้ายทั้งปวง และวันหนึ่งผู้ซึ่งปฏิเสธความรักของพระเจ้าจะเผชิญการพิพากษาของพระองค์ (ข้อ 3)

 

วันนั้นจะเป็นวันสำหรับประชากรของพระเจ้าทั้งหมดผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนาผู้ถูกเยาะเย้ยคนใหญ่โตและคนเล็กน้อย (ข้อ 5) พวกเราทุกคนเราจะสวมชุดแต่งงาน (ข้อ 8)

 

สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงทั้งการการอภัยบาปอย่างหมดสิ้น (ดู 7:14) และการกระทำที่ชอบธรรมที่ไหลมาอย่างธรรมชาติจากความเชื่อในพระเยซู (ดูยากอบ 2:22 แล 1 โครินธ์ 3:12-15)

 

ตอบสนอง:

ความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่กำลังมา! ให้คิดอีกครั้งเกี่ยวกับการตกต่ำของโลกนี้และสรรเสริญพระเจ้าที่วันหนึ่งความยุติธรรมจะครอบครอง!
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.