ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020

 

เป็นเวลาจ่ายคืน! 

 

เตรียมจิตใจ:

ให้เปิดดู 1 เธสะโลนิกา 1:3-12 ขอบพระคุณพระเจ้าที่จะทรงนำความยุติธรรมมา

 

อ่านวิวรณ์ 18:1-24

จงทำกับนครนั้นเหมือนอย่างที่นครนั้นเคยทำกับคนอื่นและจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่าในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมเหล้าลงไปเป็นสองเท่าวิวรณ์ 18:6  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราทุกคนชอบที่จะเห็นผู้ร้ายได้รับการลงโทษที่สาสมกับพวกเขา

 

สรรเสริญพระเจ้าที่จะมีการชำระบัญชีครั้งสุดท้ายส่วนของพระคัมภีร์ที่สอนเราเกี่ยวกับความยุติธรรมคือมันจะทำให้กลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะทำเช่นนั้นความชั่วร้ายจะต้องได้รับการตัดสินและถูกทำลายและคือที่นี่ที่มีองค์ประกอบของการลงโทษในความยุติธรรมของพระเจ้า บาปไม่ใช่เรื่องปกติ มันเป็นความผิดปกติอย่างมาก การทำชั่วจากสิ่งที่พระเจ้าทรงทำไว้ให้ดี เราเติบโตอย่างสบายๆไม่เข้มงวดกับบาปแต่พระเจ้าไม่เคยและจะไม่ยอม

 

การตอบแทนเป็นการกระตุ้นเตือนให้นมัสการ ทูตสวรรค์ไม่ยินดีปรีดาในทุกข์ทรมานของผู้อื่น พวกเขานมัสการเพราะการส่งมอบความยุติธรรมขั้นสุดท้ายเป็นหนึ่งในวิธีของพระเจ้าในการเริ่มต้นการสร้างใหม่ของพระองค์พระองค์กำลังสร้างโลกในระเบียบที่ถูกต้องภายใต้จุดประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ซึ่งแสดงออกถึงลักษณะของพระองค์ไม่ใช่ลักษณะของศัตรูของพระองค์ เราถูกเตือนว่าการข่มเหงที่สร้างความเจ็บปวดให้คริสตจักรพระเจ้าถือว่าเป็นการโจมตีพระองค์เป็นส่วนตัวด้วยเพราะเป็นการโจมตีเจ้าสาวที่พระองค์ทรงรักและถ้าเรายังปัญหากับฉากที่กล่าวถึงในที่นี้ผู้ที่อยู่ใต้พระพิโรธของพระเจ้าในที่นี้คือผู้ที่ปฏิเสธที่จะสำนึกผิดในบทที่ 16

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ความผิดทุกอย่างจะได้รับการทำให้ถูกต้องในวันหนึ่งอาชญากรรมทั้งหมดถูกนำมาคิดบัญชีความเกลียดชังหรือศัตรูที่เด็ดเดี่ยวถูกกวาดล้างไปขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเมตตาที่พระเยซูได้ทรงแบกบาปทั้งสิ้นของเราด้วยพระองค์เองบนกางเขน

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.