ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest




พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020

 

แท้จริงพระเจ้าทรงควบคุมอยู่

 

เตรียมจิตใจ:

ถามตัวเองว่าสิ่งที่ชั่วร้ายรู้สึกว่ามีอำนาจมากกว่าพระเจ้าในเรื่องราวข่าววันนี้หรือไม่?

 
 

อ่านวิวรณ์ 17:1-18

เพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าวิวรณ์ 17:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ถ้าวางบทที่ 17 เป็นบริบทพระธรรมวิวรณ์เกี่ยวกับชัยชนะของพระเมษโปดกในอดีตปัจจุบันและอนาคตเหนือทั้งหมดที่ต่อต้านพระองค์และประชากรของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจที่จะยังคงเป็นคันประทีปที่สัตย์ซื่อพระเมษโปดกมีชัยชนะเหนือมารและซาตานที่ปรากฏในภาพพญานาค (บทที่ 12) สัตว์ร้าย (บทที่ 13,14) และมหานครบาบิโลน (บทที่ 14) พวกเขาถูกตัดสินในจุดศูนย์กลางที่สำคัญ (บทที่ 15,16) และการตายครั้งสุดท้ายของพวกเขาตามมาในลำดับที่ย้อนกลับ: บาบิโลน (บทที่ 17,18), สัตว์ร้าย (บทที่ 19) และพญานาค (บทที่ 20) ทั้งหมดนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวคือพระเมษโปดกทรงชนะเสมอไป

 

ไม่แน่ใจว่าเคยมีการจัดบทนี้เป็นรายการน่าสนใจของคริสเตียนหรือไม่บทที่ 17 ยังคงยอดเยี่ยม มหานครบาบิโลน (และกรุงโรมในสมัยของยอห์นและอำนาจที่จัดตั้งทุกอย่างที่เขย่ากำปั้นใส่พระเจ้า) ก็ถึงความหายนะ การสวมด้วยพลังอำนาจที่น่ากลัวเป็นการหลอกลวง อย่าถูกหลอก

 

กุญแจสู่เรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในข้อ 16 และ 17 อาณาจักรที่แบ่งแยกตัวเองจะล่มสลายพระเจ้าจะใช้ระบบชั่วร้ายหนึ่งทำลายอีกระบบ แม้แต่ความชั่วร้ายก็จะจบลงที่การรับใช้พระองค์เช่นเดียวกับศัตรูในพันธสัญญาเดิมที่หันไปทางระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเกลียดชังพระเจ้าจะทำลายตัวเอง เราตกใจกับข่าวความชั่วร้ายสดใหม่ที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันแต่ซาตานยังคงชักดิ้นชักงอและกัดกินและจะทำลายร่างของตนเอง พระเมษโปดกชนะเสมอไป

 

ตอบสนอง:

ดังนั้นพระเมษโปดกของพระเจ้าโปรดช่วยให้ข้ารับรู้ว่าความชั่วร้ายจะพินาศมีความสงบเยือกเย็นภายใต้ความกดดันและมีความมุ่งมั่นด้วยความอดทนอาเมน




พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์



Copyright © 2010 All Rights Reserved.