ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

 

 

ขอทรงระลึกถึงเรา...

 

 

เตรียมจิตใจ

ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์สดุดี 73:26 คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ข้อพระธรรมตอนนี้แสดงออกถึงความรู้สึกของคุณหรือไม่?

 

อ่าน สดุดี 74 

 

ถึงกระนั้นพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ตั้งแต่กาลก่อนทรงทำกิจแห่งความรอดในแผ่นดินโลกสดุดี 74:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มีการอ้างอิงที่สำคัญและชัดเจนในสดุดีบทนี้เช่นเดียวกับที่อ้างอิงจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ประพันธ์สดุดีนึกถึงการโค่นล้มของประเทศภายใต้เนบูคัดเนสซาร์ (ดู 2 กษัตริย์ 24,25) ความรู้สึกสิ้นหวังจากการทำลายและการสูญเสียความสับสนและความเศร้าโศกที่ดูเหมือนพระเจ้าปฏิเสธพวกเขานิรันดร์ในฐานะประชาชนของพระองค์นั้นชัดเจน (ข้อ 9–11)

แต่แม้ว่าเขาดูเหมือนจะคิดว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธเขาไปตลอดกาล (ข้อ 1) เขาก็ไม่สามารถเพียงนำตัวเองให้ละทิ้งพระเจ้าข้อ 12 จุดเปลวเทียนในความมืดของสถานการณ์ที่หมดหวังและหนุนใจเขาให้ระลึกถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นใคร (ข้อ 13-17) เตือนถึงฤทธิ์อำนาจและการควบคุมของพระเจ้าเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและขยายเป็นคำขอร้องการปกป้องแก่ผู้ที่เดือดร้อนและมีความต้องการ (ข้อ 19-21) และข้อ 18 เป็นต้นไปอาจเป็นคำอธิษฐานของโมรเดคัยและพระนางเอสเธอร์ขณะอธิษฐานก่อนไปพบกษัตริย์

แม้จะมีความกลัวถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนการกระทำของพวกเขาและเป็นคำวิงวอนของผู้แต่งบทสดุดี

 

ตอบสนอง

 “พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?” (สดุดี 27:1) อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้ว่าสถานการณ์ของเขาถูกคุกคามหรือยากลำบากทูลขอพระเจ้าที่เป็นความสว่างและความรอดของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะวางใจในการเอาใจใส่และการปกป้องของพระองค์

 

 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.