ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020

ความเป็นจริงเรื่องสิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์ 

 

เตรียมจิตใจ:

จงเตรียมใจจดจ่อความคิดของคุณไปยังชีวิตที่จะมาถึงในนิรันดร์กาลคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่าตกหลุมพราง

 

อ่านวิวรณ์ 16:1-21

นี่แน่ะเรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายวิวรณ์ 16:15  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ลองนึกภาพจานร่อน (Frisbee) แผ่นจานกลมหรือแผ่นดิสก์ใดๆที่จะช่วยจับจินตนาการของคุณ

 

ในพระคัมภีร์เราอยู่บนแผ่นดิสก์ในสองทางพร้อมกันให้ขอบดิสก์แทนการสิ้นสุดของ

การทรงสร้างเดิมที่ล่มจมไปขณะที่การทรงสร้างใหม่กำลังปรากฏขึ้นในความรู้สึกหนึ่งเราอยู่โดยเคลื่อนไหวจากศูนย์กลางนั่นคือการเกิดของเราไปยังขอบแต่ละวันจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราเข้าใกล้จุดสุดท้ายในอีกความรู้สึกหนึ่งเราอยู่รอบขอบทุกวันเราอยู่บนขอบทุกวันเราอยู่ที่เพียงก้าวเดียวจากชีวิตนิรันดร์

 

การหยุดพักระหว่างชามที่ 6 และที่ 7 ในข้อ 15 ห่างกันแค่เพียงหนึ่งข้อมันทำให้เราตื่นและเตือนเราให้พร้อมสำหรับการพิพากษาสุดท้าย เสื้อผ้าในที่นี่แสดงถึงการประพฤติที่ชอบธรรมของธรรมิกชนดังในกล่าวในวิวรณ์ 19:8 ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็ไม่อยากให้ถูกจับได้ว่าฉันดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าความตายการพิพากษาสวรรค์และนรกนั้นไม่ใช่ความจริงที่ใกล้จะเกิดขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่คาดหวังคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาจริงๆดังที่พระองค์ตรัสว่าจะเสด็จมา ฉันไม่อยากถูกจับได้ว่าฉันดำเนินชีวิตอย่างให้คุณค่าและเป้าหมายแก่โลกมากกว่าพระเยซูมุ่งแต่ความสะดวกสบายของตนเองและให้ชีวิตตนเองเป็นศูนย์กลาง

 
 

ตอบสนอง:

องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยข้าให้ดำเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริงและต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ในวันนี้เพราะอาจไม่มีวันอื่นที่จะทำเช่นนี้อาเมน

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.