ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-7 กุมภาพันธ์

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020

พระเจ้าที่ใหญ่ยิ่ง

 

เตรียมจิตใจ

ใคร่ครวญสักครู่ถึงความสง่างามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลและอันตรายจากเทพเจ้าที่เป็นเพียงที่นิยมในท้องถิ่น

 

อ่านวิวรณ์ 15:1-8

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักตร์พระองค์เพราะว่าพระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้ววิวรณ์ 15:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ความสมบูรณ์ของการพิพากษาของพระเจ้าที่กล่าวถึงในที่นี้มีทั้งในภาษาพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ - แผ่นศิลาที่สลักกฎหมายและพระบัญญัติของโมเสสและการปฏิเสธพระเมษโปดกทูตสวรรค์เจ็ดองค์และชามทั้งเจ็ดเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสมบูรณ์

 

ดังนั้นไม่มีที่ไหนได้รับการยกเว้นไม่มีใครผ่านเข้าไปในพระวิหารได้จนกว่าารพิพากษาจะสิ้นสุดลง (ข้อ 8) องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือกษัตริย์แห่งบรรดาประชาชาติทั้งปวง ทุกคนจะมาก้มกราบนมัสการพระองค์

 

ถ้าฉันลดพระเจ้าแห่งโลกทั้งโลกให้เป็นพระเจ้าในบ้านหรือภายในประเทศหรือเป็นพระเจ้าในกระเป๋าของฉันแทนที่จะเป็นพระเจ้าบนบัลลังก์ฉันจะเสียอะไร?ฉันจะเสียพระเจ้าที่ฉันจะบอกเพื่อนบ้านเกี่ยวกับพระองค์ฉันจะเสียพระเจ้าที่ทรงห่วงและต้องการที่จะช่วยเราให้รอดจากพระพิโรธของพระองค์ฉันจะเสียพระเจ้าที่มองเห็นและพิพากษาความบาปทั้งหมดฉันจะเสียความปรารถนาที่จะเห็นพระเจ้าได้รับการนมัสการจากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างฉันจะเสียพระเจ้าที่ดีเลิศน่ายำเกรงเหลือไว้แต่พระเจ้าเล็กๆที่รับใช้ฉันและด้วยเหตุนี้ฉันสูญเสียเกียรติยศที่แท้จริงของฉันในฐานะลูกของพระเจ้าองค์นี้

 

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในพระรัศมีภาพและฤทธานุภาพ!

 

ตอบสนอง:

องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงช่วยให้ข้าเป็นสากลเพื่อว่าข้าจะปรารถนาให้พระองค์ได้รับเกียรติในทั่วทั้งโลก

 
 พลังประจำวันฉบับที่ 182-กุมภาพันธ์

พลังประจำวัน-29 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-28 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-27 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-26 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-25 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-24 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-23 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-22 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-21 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-20 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-19 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-18 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-17 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-16 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-15 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-14 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-13 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-12 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-11 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-10 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-9 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-8 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-6 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-5 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-4 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-3 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-2 กุมภาพันธ์
พลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.