ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันอังคารที่ 28 มกราคม 2020

ผลไม้และรากฐาน

 
เตรียมจิตใจ

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง (ยากอบ 1:22) อธิษฐานทูลขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะด้วยความเชื่อฟัง

 
อ่าน : ลูกา 6:43-49
ทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้น? ลูกา 6:46

 
สำรวจและใคร่ครวญ

การสอนในชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แต่คำเทศนาที่ดีมุ่งในการสร้างวิธีคิดฟื้นฟูทัศนคติและเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อยอห์นเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่ฝูงชนที่ได้ยินรู้สึกแปลบปลาบใจจึงถามท่านว่าเราจะต้องทำอย่างไร” (ลูกา 3:10) ในคำเทศนาของอาจารย์เปโตรในวันเพ็นเทคอสต์เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกัน (กิจการ 2:37) ในคำเทศนาบนที่ราบ (ลูกา 6:17-49) พระเยซูทรงสรุปคำเทศนาของพระองค์ด้วยการท้าทายให้ผู้ฟังพิจารณาดูความเป็นจริงและคุณภาพของความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์

 

คำอุปมาเรื่องผลของต้นไม้ (ข้อ 43–45) และรากฐานสองชนิด (ข้อ 46–49) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่ภายนอกที่มองเห็นได้กับสิ่งที่อยู่ภายในที่ถูกซ่อนไว้ต้นไม้อาจดูงามบ้านอาจดูแข็งแรงแต่รูปลักษณ์ภายนอกอาจเป็นสิ่งลวงตาการรับใช้ด้วยปากโดยปราศจากการรับใช้ด้วยชีวิตย่อมไม่ใช่การรับใช้ที่แท้จริง (ข้อ 46)  คำสารภาพที่เชื่อถือได้จากปากของเราจะต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยชีวิตที่เชื่อฟังการยอมรับพระเยซูเป็นกษัตรย์และเจ้านายในชีวิตของเราจะสมบูรณ์และมีคุณค่าเมื่อเรายอมจำนนต่อการปกครองของพระองค์ 

 

ต้นมะเดื่อและต้นองุ่น (ข้อ 44) เป็นต้นไม้ที่ดี (ข้อ 43) เพราะว่ามันให้ผลไม้ที่กินได้และมีประโยชน์ต่างกับต้นไม้มีหนามหรือต้นระกำซึ่งให้ผลไม้ที่กินไม่ได้และไม่เป็นประโยชน์การเกิดผลไม่ได้นำความรอดมาให้เราแต่มันเป็นตัววัดความเชื่อของเราอะไรคือผลหรือความสำเร็จที่มองเห็นได้ในชีวิตของคุณ 

 
ตอบสนอง

คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมาก...” (ยอห์น 15:5) คุณจะอยู่ติดสนิทกับพระเยซูเพื่อให้เกิดผลดีสำหรับพระองค์ได้อย่างไร?
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.