ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020

มองดูด้วยใจกรุณา

 
เตรียมจิตใจ
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดตาของคุณให้เห็นจุดบอดในชีวิตของคุณ
 

อ่าน ลูกา 6:37-42

อย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษลูกา 6:37

 
สำรวจและใคร่ครวญ

หลักคำสอนในพระคัมภีร์เดิมที่ว่าตาแทนตาฟันแทนฟัน” (เลวีนิติ 24:19,20) ไม่ใช่ใบอนุญาตสำหรับตัวบุคคลแต่เป็นแนวทางที่ให้ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาความยุติธรรมในประเทศอิสราเอลตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเยซู (ข้อ 37,38) ที่ทรงตรัสกับพวกเราผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักการยุติธรรมตามกฏหมาย 

 

เมื่อวานนี้เราจบด้วยคำสอนของพระเยซูที่ว่าพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา"(ข้อ 36) ยิ่งเรารู้สึกถึงความร้ายกาจของความผิดบาปของตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งซาบซึ้งในพระกรุณาอันสูงส่งของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นผู้ที่ได้สัมผัสและรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระกรุณาของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วย่อมจะมองดูเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนบาปด้วยใจที่กรุณาด้วยเช่นกันแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองข้ามหรือยอมให้สำหรับการทำความบาปการให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับใครบางคนไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับการเห็นด้วยกับการกระทำทุกอย่างของเขา

 

ในคำอุปมาที่ตามมา (ข้อ 39–42) พระเยซูทรงใช้อารมณ์ขันและคำเปรียบเปรยเพื่อเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มของความน่าซื่อใจคดของคนเราพวกเราส่วนใหญ่มักจะยอมให้สำหรับความผิดพลาดของตัวเองแต่จะทนไม่ได้เลยเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพระเยซูทรงมิได้ลดความสำคัญของความจำเป็นในการช่วยแก้ไขพี่น้องที่กระทำผิดแท้จริงแล้วพระองค์ทรงสนับสนุนการกระทำเช่นนั้นแต่เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราได้จัดการกับจุดบอดและความบาปของตัวเราเองก่อน (ข้อ 42)

 
ตอบสนอง
คริสเตียนที่มีความกรุณาเมตตาคือคริสเตียนที่มองดูโลกผ่านสายตาของความมีเมตตากรุณา (ฟิลิปแยนซี่, Whats So Amazing About Grace? สำนักพิมพ์ซอนเดอร์แวน, 1997)พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.