ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020

พระเจ้าทรงสนับสนุนพระราชา

 

เตรียมจิตใจ

ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคน - เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง... (1 ทิโมธี 2: 1,2) เราหันไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและยกชูให้กำลังใจผู้ที่ใช้สิทธิอำนาจเหนือแผ่นดินและโลกของเรา

 

อ่าน  สดุดี 72

 

ขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวและได้ทองคำแห่งเชบาขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ำสดุดี 72:15

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

คริสตจักรมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและยาวนานเมื่อมาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาลมีหลายช่วงเวลาที่คริสตจักรและรัฐเป็นเรื่องเดียวกันและในหลายช่วงเวลาที่คริสตจักรกลายเป็นผู้นำการประท้วงน่าเสียใจที่มีหลายยุคสมัยที่คริสตจักรเก็บตัวเงียบเมื่อมีเรื่องที่ควรถูกยกขึ้นมาและส่งเสียงในประเด็นความอยุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันการคอร์รัปชั่นและการทำลายสิ่งแวดล้อม

 

มีเสียงมากมายที่เรียกร้องให้คริสตจักรให้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆของรัฐบาล บางคนให้เหตุผลว่าเราเป็นเพื่อนที่จำเป็นของรัฐในการพูดความจริงต่อผู้มีอำนาจและนี่คือสิ่งที่สดุดีบทนี้พูดถึงในขณะที่กษัตริย์ต้องได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ (ข้อ 1,2,8) ท่านจะต้องปกป้องคนที่เดือดร้อน (ข้อ 4) ช่วยเหลือเด็กๆ (4) บดขยี้ผู้บีบบังคับ (ข้อ 4) ช่วยกู้คนขัดสน (ข้อ 12,13) และสงสารคนอ่อนแอ (ข้อ 13) คนของพระเจ้าต้องไม่ให้การสนับสนุนที่ไม่มีคุณภาพและไม่จำเป็นแก่ผู้นำรัฐบาลเหล่านั้น

 

ตอบสนอง

ในฐานะพลเมืองเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราแต่ไม่ใช่บูชาพวกเขา พวกเขาต้องการความช่วยเหลือที่เราจะสนับสนุนพวกเขาในการอธิษฐาน อธิษฐานในตอนนี้ที่พวกเขาและสถาบันต่างๆจะปกครองได้ดีและแสดงออกถึงคุณค่าหรือค่านิยมของพระเจ้าในเรื่องความเมตตาความยุติธรรมสันติสุขและความรัก

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.