ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

ความรักที่เหนือธรรมชาติ
 
เตรียมจิตใจ
คิดถึงความเล็กน้อยที่คุณสมควรจะได้รับความรักของพระเจ้าแต่พระองค์กลับทรงรักคุณด้วยพระกรุณาอันอุดมจงให้การสรรเสริญและการขอบพระคุณพระองค์ไหลล้นออกมาจากตัวคุณ
 
อ่าน : ลูกา 6:27-36

แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนลูกา 6:35

 
สำรวจและใคร่ครวญ

การยอมรับความท้าทายของการเป็นสาวก (ลูกา 6:20-23) เท่านั้นยังไม่เพียงพอพระเยซูกำลังสอนผู้ที่ติดตามพระองค์ให้ยอมรับศัตรูซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งด้วย (ข้อ 27–30)  การทำได้เช่นนั้นย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องปกติหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปและมิใช่เกิดจากแรงดลใจแต่ต้องอาศัยความตั้งใจในการปฏิบัติมันเป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนยื่นหมูยื่นแมวกัน (ข้อ 32–34) และเป็นเหนือกว่ากฏทองคำ (ข้อ 31) ที่แม้แต่พวกคนบาปก็ยังทำอย่างนั้นเหมือนกัน (ข้อ 32–34) แต่สาวกของพระเยซูจะต้องขึ้นสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำเหล่านี้และมุ่งหาการทำความดีสูงสุดแม้แต่กับคนที่ตั้งใจจะทำร้ายพวกเขา

 

ความท้าทายที่จะรักผู้อื่นไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเลือกที่จะรักเฉพาะคนที่เราชอบเท่านั้นเรามองเห็นความรักที่ไม่ใช่แค่ความรักของเพื่อนที่มีให้แก่กันและกันแต่เป็นการปฏิวัติของความรักที่มอบให้แก่ศัตรูซึ่งเราไม่สามารถเก็บบางส่วนเอาไว้แต่จะต้องให้อย่างหมดใจด้วยความทุ่มเทโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (ข้อ 35)

 

ทำไมเราจึงควรมีความรักเช่นนี้ก็เพราะนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงรักเรา (ข้อ 35) และเพราะนี่คือแบบอย่างของความรักแบบพระเยซู (โรม 5:10) และมันเป็นคำสั่ง (ข้อ 27) แล้วเราจะมีความรักเช่นนี้ได้อย่างไร? ก็โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นและพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างแก่เราทรงเป็นแรงจูงใจและเป็นแหล่งของความรักเหนือธรรมชาตินี้

 
ตอบสนอง
มีใครที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้คุณอธิษฐานเผื่อเขาหรือไม่? พระองค์กำลังขอให้คุณยื่นมือออกไปช่วยเหลือเขาด้วยวิธีใด?
 พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.