ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

ปลอบประโลมผู้ทุกข์ใจ

 
เตรียมจิตใจ

ข่าวประเสริฐปลอบประโลมผู้ทุกข์ใจและทำให้คนสุขสบายเป็นทุกข์เตรียมตัวในการรับคำปลอบประโลมใจและความท้าทายในพระคำของพระเจ้าในวันนี้

 
อ่าน : ลูกา 6:17-26

พระองค์ทอดพระเนตรดูพวกสาวกของพระองค์แล้วตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายที่ยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่าน” ลูกา 6:20

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ฝูงคนจำนวนมากได้มาชุมนุมกันเพื่อที่จะฟังพระเยซูและรับการรักษาโรค (ข้อ 18) แต่พระเยซูทรงมิได้พยายามเอาใจหรือจูงใจประชาชนด้วยการเทศนาข่าวประเสริฐแห่งความสมบูรณ์พูนสุขหรือความมั่งคั่งตรงกันข้ามพระองค์กลับเทศนาในเรื่องที่กระทบใจอย่างรุนแรงซึ่งเสี่ยงต่อความนิยมของพระองค์เป็นคำเทศนาที่ฟังดูประหลาดที่คนยากจนคนที่ร้องไห้คนที่ถูกเกลียดชังจะเป็นสุขได้อย่างไรส่วนคำว่าวิบัติซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ มีอะไรที่คนที่ร่ำรวยคนที่อิ่มท้องคนที่หัวเราะหรือคนที่ทุกคนบอกว่าดีจะต้องเศร้าโศกเสียใจด้วย?

 

ความยากจนหรือการถูกเกลียดชังไม่ได้ช่วยให้เกิดผลดีอะไรเช่นเดียวกับความร่ำรวยความมั่งคั่งโดยตัวของมันเองก็ไม่ได้เป็นความชั่วร้ายเสมอไปแต่พระพรที่พระเยซูทรงเทศนาเปิดนั้นพระองค์ทรงมิได้กล่าวกับผู้ฟังทั้งหมดโดยทั่วไปแต่ทรงกล่าวกับสาวกของพระองค์เท่านั้น (ข้อ20) ผู้ซึ่งกำลังประสบกับการทนทุกข์จากการเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซู (อ่าน 1 โครินธ์ 4:11-13) พระเยซูทรงกำลังปลอบประโลมสาวกที่ทุกข์ใจของพระองค์ด้วยพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าพวกเขาจะไดัรับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นบำเหน็จ (ข้อ 20,23)

 

แต่ในข้อ 24 พระเยซูทรงเบนความสนใจของพระองค์ไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครนอกไปจากพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ผู้ที่คอยปรากฏกายอยู่ท่ามกลางฝูงชนเป็นประจำและพร้อมที่จะต่อต้านและกล่าวหาพระเยซูอยู่ตลอดเวลาพระเยซูทรงเตือนคนกลุ่มนี้ที่กำลังสุขสบายและอิ่มท้องว่าพวกเขาจะต้องประสบกับวิบัติ (ข้อ 24-26) ซึ่งถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในวิวรณ์ 3:17

 
ตอบสนอง

ผู้ที่ยอมสละสิ่งที่เขารักษาไว้ไม่ได้เพื่อให้ได้รับสิ่งที่เขายอมสูญเสียไม่ได้ย่อมไม่ใช่คนเขลา (จิมอีเลียต, มิชชันนารีผู้ถูกสังหารโดยคนป่าในเอกวาดอร์ที่รู้จักกันในนามว่า Aucas) อะไรคือสิ่งที่คุณยอมสละในขณะนี้และคุณหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทน?
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.