ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันพุธที่ 22 มกราคม 2020

พระทัยของผู้ประทานธรรมบัญญัติ
 
เตรียมจิตใจ
จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์” (อพยพ 20:8) ใช้เวลาตรึกตรองว่าคุณให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างไร
 
อ่าน : ลูกา 6:1-11
แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตลูกา 6:5
 

สำรวจและใคร่ครวญ

พวกฟาริสีตามมารังควาญพระเยซูเหมือนเช่นนักข่าวที่ไล่ติดตามเพื่อหาเรื่องอื้อฉาว!  พวกเขาไม่ใช่พวกที่ติดตามหาความจริงพวกเขาเพียงแต่ต้องการหาเหตุในการฟ้องพระเยซูในตอนนี้พวกเขาคัดค้านสองเรื่องเกี่ยวกับการรักษากฏวันสะบาโตคือเรื่องการเด็ดรวงข้าวของสาวก (ข้อ 1–5)  และเรื่องการรักษาโรคของพระเยซู (ข้อ 6–11) ในวันสะบาโต 

 
ในข้อแรกพระเยซูทรงไม่ได้สนใจข้อโต้แย้งเรื่องการตีความหมายของธรรมบัญญัติตามความเห็นของพวกฟาริสีว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่แต่พระองค์กลับทรงประกาศสถานะที่แท้จริงของพระองค์ (ข้อ 5) โดยการทรงยกเรื่องของกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 3,4) พระเยซูทรงประนามการยึดถือตามธรรมบัญญัติอย่างไร้ความคิดพระองค์ทรงอ้างพระองค์เป็นบุตรมนุษย์ซึ่งเป็นคำเรียกของพระเมสสิยาห์ (ดาเนียล 7:13,14)  และเป็นการประกาศว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิดและทรงเป็นพระบุตรที่กษัตริย์ดาวิดทรงรอคอยแต่พวกฟาริสีไม่ยอมรับสถานะของพระองค์ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทั้งหลาย (ข้อ 11) ที่ตามมาในภายหลัง
 
การเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโต (ข้อ 5) จึงทำให้พระเยซูทรงมิได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแต่ทรงเป็นทั้งผู้ประทานและผู้ตีความหมายของธรรมบัญญัติที่ถูกต้องที่สุดด้วยพวกฟาริสีท่องจำธรรมบัญญัติได้แต่พวกเขากลับลืมพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นและพวกเขายังละเลยธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการรักเพื่อนบ้าน (เลวีนิติ 19:18) และการห้ามฆ่าคนด้วย (อพยพ 20:13) พวกฟาริสีรู้จักธรรมบัญญัติจนจำได้ขึ้นใจแต่พระเยซูทรงสำแดงพระทัยรักของผู้ทรงประทานธรรมบัญญัติ (ข้อ 9)
 
ตอบสนอง
ฉันให้ความสำคัญกับการเชื่อฟังธรรมบัญญัติหรือการเชื่อฟังพระเจ้า?พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.