ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันอังคารที่ 21 มกราคม 2020

 ความชื่นชมยินดีของการกลับใจใหม่

 
เตรียมจิตใจ
อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกชื่นชมยินดี?ใครที่ทำให้คุณรู้สึกชื่นชมยินดี? บอกพระเยซูว่าพระองค์ทรงมีความหมายต่อคุณเพียงไรด้วยความระลึกถึงขอบพระคุณและชื่นชมยินดี
 
อ่าน : ลูกา 5:33-39
แต่เหล้าองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ลูกา 5:38
 
 
สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อวานนี้เราอ่านถึงเรื่องพวกฟาริสีเซึ่งป็นห่วงพระเยซูที่ทรงร่วมรับประทานอาหารกับคนบาปแต่ในวันนี้พวกเขากำลังตำหนิพระองค์ที่ไม่ถืออดอาหาร (ข้อ 33) ตามธรรมบัญญัติกำหนดให้ถืออดอาหารเพียงปีละครั้งเดียวในเทศกาลวันลบมลทินบาปเพื่อเป็นการแสดงการกลับใจใหม่แต่พวกฟาริสีกลับสั่งให้ถืออดอาหารสัปดาห์ละสองวันเพื่อเป็นการแสดงว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรม (ลูกา 18:12)
 
บริบทของการโต้แย้งในวันนี้เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงใหญ่ของเลวีอดีตคนเก็บภาษีผู้ยอมสละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเยซู (ข้อ 28,29) เป็นเรื่องถูกต้องที่จะแสดงความเศร้าโศกเสียใจในความผิดบาปของเราแต่คนบาปที่ได้รับการยกโทษแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความชื่นชมยินดีและมึความสุขในความสัมพันธ์ที่ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าในตอนต่อไปพระเยซูจะทรงเล่าอุปมาสามเรื่องซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้ระหว่างการกลับใจใหม่ของเรากับความชื่นชมยินดีของพระเจ้า (ลูกา 15: 5–7,9,10,32)
 

พวกฟาริสีมองตัวเองว่าเป็นผู้รักษาธรรมบัญญัติแต่พระเยซูทรงมาเพื่อทำธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์ทุกประการ ( มัทธิว 5:17ศาสนายูดาห์บ่งบอกและพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูพระองค์เดียวผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง (ยอห์น 1:14-17)ชีวิตใหม่ที่เต็มล้นซึ่งพระเยซูทรงประทานให้เรานั้นไม่สามารถจะบรรจุไว้ในถุงหนังเก่าซึ่งเปรียบเสมือนวิธีคิดแบบเก่าของพวกฟารืสี (ข้อ 37) แต่จะต้องใช้วิธีคิดแบบใหม่และวิธีปฏิบัติแบบใหม่

 
ตอบสนอง
จงตื่นเต้นรอคอยและเปิดรับสิ่งใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทำในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณพลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.