ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020

คนสองจำพวก?
 
 
เตรียมจิตใจ

ถ้าพระเยซูจะเสด็จมารับประทานอาหารกับคุณในเย็นวันนี้คุณจะจัดเตรียมอะไรบ้าง?

 

อ่าน : ลูกา 5:27-32

เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ลูกา 5:32 
 
 
สำรวจและใคร่ครวญ
 
ในโลกนี้มีคนอยู่สองจำพวกคือพวกที่เชื่อว่ามีคนอยู่สองชนิดในโลกและผู้ที่รู้ดีมากกว่านั้น! พวกฟาริสีเชื่อว่ามีคนอยู่แค่สองชนิดคือคนชอบธรรมแบบพวกเขากับอีกพวกหนึ่งคือคนอธรรมเช่นพวกคนเก็บภาษีและโสเภณี ฟาริสีแปลว่าผู้ที่แยกตัวออกมาและพวกเขาก็[1] ใช้ความพยายามอย่างมากในการแยกตัวเองออกไปจากคนบาปเพื่อตัวเองจะไม่ติดเชื้อบาปไปด้วย!
 
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนตกอยู่ในประเภทเดียวกันคือคนบาปเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวผู้ทรงเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ (ข้อ 32) และมาเป็นเพื่อนของคนบาป (ลูกา 7:34 ) การเสด็จมาของพระองค์แบ่งคนให้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายคนบาปที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนอธรรมและต้องการรับพระเยซูกับฝ่ายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องต้อนรับพระเยซู
 
วิธีที่เรามองตัวเองเป็นตัวบอกว่าเราเป็นคนชนิดไหนในเรื่องการต้อนรับพระเยซูเลวีผู้เป็นคนบาปซึ่งได้กลับใจใหม่ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขาเพื่อแนะนำพระเยซูให้กับเพื่อนคนเก็บภาษีของเขาซึ่งเป็นคนบาป (ข้อ 29) แต่พวกฟาริสีผู้ถือว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมจึงไม่ยอมมาหาพระเยซูเพื่อรับการรักษา (ข้อ 30 )
 
ตอบสนอง
คุณกระทำบาปด้วยการตัดสินคนอื่นว่าเป็นคนบาปหรือไม่?ทูลขอพระเจ้าที่จะให้คุณมองตัวเองและผู้อื่นด้วยสายพระเนตรของพระองค์
 
 

 [1]พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.