ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020

ความรักที่ทรงพลานุภาพ
 
เตรียมจิตใจ
ฤทธานุภาพและความรักของพระเจ้าผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
 
อ่าน : ลูกา 5:12-16 
องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยเท่านั้นก็จะทำให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้ลูกา 5:12
 
สำรวจและใคร่ครวญ

ทำไมพระเจ้าแห่งความรักจึงทรงอนุญาตให้มีความทุกข์ยาก?  นี่เป็นคำถามหนึ่งที่คริสเตียนถูกตั้งคำถามบ่อยๆมันมีความรู้สึกไม่แน่นอนและไม่มั่นคงมากมายซ่อนอยู่ภายใต้คำถามนี้พระเจ้ายังทรงรักพระองค์ยังทรงเป็นห่วงใยเกี่ยวกับความทุกข์ยากของเราหรือเปล่า?พระเจ้าทรงมีอานุภาพไหม?พระองค์จะทรงจัดการอะไรได้บ้างในเรื่องเหล่านี้?พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะเข้ามายุ่งในเรื่องเหล่านี้ไหม?แต่ปัญหาเหล่านี้กลับไม่ได้เข้ามารบกวนจิตใจของคนโรคเรื้อนที่เจ็บป่วยในเรื่องวันนี้ได้เลยคำทูลขออ้อนวอนของเขา (ข้อ 12) เป็นการบอกเล่าถึงความเชื่ออันลึกซึ้งซึ่งเต็มไปด้วยความจริงใจและถ่อมตน

 
ตามธรรมบัญญัติคนเป็นโรคเรื้อนถือว่าเป็นคนที่มีมลทินและไม่สะอาดจะต้องถูกแยกออกจากจากชุมชนโดยเด็ดขาดแต่สำหรับคนโรคเรื้อนคนนี้เขามีความกล้าที่จะเข้ามาใกล้พระเยซู (ข้อ 12) ฉายให้เห็นถึงความมั่นใจของเขาในความรักที่จะไม่ถูกปฏิเสธเขามีความแน่ใจในฤทธานุภาพการรักษาโรคของพระเยซูพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้แม้เขาจะเรียกร้องการหายโรคเหมือนเป็นสิทธิพิเศษของเขาแต่เขาก็สัตย์ซื่อพอที่จะขอในสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็แสดงความถ่อมใจด้วยการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเยซู  “ขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยเท่านั้น...”  พระเยซูเองก็ทรงมีท่าทีอย่างเดียวกันในคำอธิษฐานอันเป็นทุกข์ของพระองค์ว่าอับบา(พ่อ) ทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มาระโก 14:36)
 
ชายผู้นี้มีความเชื่อว่าพระเยซูทรงพร้อมและเต็มพระทัยและทรงอาจช่วยได้เขามีความเชื่อมั่นทั้งในฤทธานุภาพและความรักของพระเยซูแล้วพวกเรามีเช่นนี้ไหม?
 
ตอบสนอง
เมื่อคุณเข้ามาหาพระเยซูเพื่อทูลขอการรักษาโรคหรือความช่วยเหลือคุณอธิษฐานด้วยน้ำเสียงของความสิ้นหวังหรือมีความหวัง? ความสงสัยหรือความเชื่อมั่น?ความดึงดันหรือยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า?พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.