ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

นิยามใหม่ของความสำเร็จ

 
เตรียมจิตใจ
ความจดจำในเรื่องความล้มเหลวในอดีตของคุณทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังในการเดินทางตามความเชื่อของคุณหรือไม่? ทูลขอพระเยซูที่จะทรงเบนความสนใจของคุณไปที่ศักยภาพความเป็นไปได้และแผนการต่างๆที่พระองค์ทรงมีไว้สำหรับคุณ
 
อ่าน : ลูกา 5:1-11

พระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนลูกา 5:10

 
สำรวจและใคร่ครวญ

เรื่องเริ่มต้นในตอนที่พวกประชาชนกำลังให้ความสนใจกับการฟังพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 1) ส่วนพวกชาวประมงก็กำลังสนใจเรื่องอวนจับปลาของพวกเขา (ข้อ 2) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมืออาชีพแต่ในวันนั้นพวกเขาทำได้ไม่ดีเลย (ข้อ 5)

 

 ถ้าเป็นเรื่องการจับปลาซีโมนถือว่าเป็นผู้เจนจัดแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเยซูเขารู้ว่าความเชี่ยวชาญทั้งหมดของเขานั้นไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเยซูเขายังสำนึกถึงความบาปของตัวเอง (ข้อ 8) การจับปลาได้เป็นอันมากมโหฬารจนทำให้เรือเกือบจะจม (ข้อ 7) ทำให้ซีโมนทรุดตัวลงร้องเช่นเดียวกับอิสยาห์ว่าข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด... แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์... (อิสยาห์ 6:5)  หลังจากวันนั้นซีโมนก็ได้เปลี่ยนเส้นทางเดินและได้รับมอบหมายงานให้ทำใหม่

 

ในตอนจบความสนใจของพวกชาวประมงไม่ได้อยู่ที่อวนของพวกเขาที่จับปลาได้จนเกือบปริอีกต่อไปแต่อยู่ที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียว (ข้อ 11) นืยามความสำเร็จของพวกเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่เป็นคนจับปลาซึ่งในไม่ช้าก็จะตายหมดแต่พวกเขาจะออกไปจับผู้คนทั้งชายและหญิงซึ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว และทำให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่มีสง่าราศรีในพระเยซูในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ซีโมนนำคนมาได้ถึงสามพันคน (กิจการ 2:41)

 
ตอบสนอง

สัปดาห์นี้คุณจะไปจับปลาที่ไหน?พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.