ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article

พลังประจำวันวันพุธที่ 15 มกราคม 2020

 
แทบพระบาทของพระบิดา

 
เตรียมจิตใจ
หลีกหนีจากความปรารถนาและสิ่งล่อลวงใจทุกอย่างแล้วหันมาหาพระเจ้าทูลเชิญให้พระองค์เสด็จเข้ามาสงบจิตใจและตรัสในชีวิตของคุณและนำทางในทางเลือกของคุณ 
 
อ่าน : ลูกา 4:38-44

แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพราะเหตุนี้ลูกา 4:43

 
สำรวจและใคร่ครวญ

หลังการกำราบผีโสโครกและรักษาโรคแล้วกิตติศัพท์ของพระเยซูก็เลื่องลือไปในฐานะผู้รักษาโรค (ข้อ 38–40) และผู้ขับผี (ข้อ 41)  ทุกสิ่งกำลังดำเนินไปด้วยดีพระราชกิจของพระองค์กำลังเริ่มต้นอะไรคือความท้าทายที่พระองค์จะทรงพิชิตในวันพรุ่งนี้หรืออะไรคือความใฝ่ฝันที่พระองค์ทรงหวงแหนในยามค่ำคืน

 

ซีเอสลูอิสได้ให้ข้อสังเกตว่าทันใดที่คุณตื่นนอนขึ้นมาในเวลาเช้าแล้วความปรารถนาทุกอย่างและความหวังของวันนั้นจู่โจมเข้ามาหาคุณเหมือนสัตว์ป่าสิ่งแรกที่เป็นงานของคุณคือสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อคอยฟังอีกเสียงหนึ่งรับเอาอีกมุมมองหนึ่งและยอมให้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทรงพลังกว่าและสงบกว่าหลั่งไหลเข้ามาครอบครองในชีวิตของคุณแทน (Mere Christianity, Macmillan  1956)

 

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแม้ลูกาจะไม่ได้ระบุไว้แต่ในพระธรรมมาระโกตอนเดียวกันบทที่ 1:35 ได้บันทึกไว้ว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานพอตะวันยอแสงใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พากันมาหาพระองค์แต่พอถึงรุ่งเช้าพระเยซูก็มาสงบอยู่ที่แทบพระบาทของพระบิดา (ข้อ 42)  เมื่อฝูงชนที่เรียกร้องปรากฏตัวขึ้นและหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้จากพวกเขาไปแต่พระเยซูกลับทรงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและยอมรับมุมมองของพระองค์แทนพระเยซูทรงมิได้มีความจำเป็นจะต้องแสวงหาความสำเร็จหรือต้องการเป็นดาราในใจของประชาชนพระองค์เพียงยืนยันสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำซึ่งตรงกับเหตุผลที่พระบิดาทรงใช้พระองค์มา (ข้อ 43) 

 
ตอบสนอง
อะไรคือแรงผลักดันในชีวิตของคุณ? ความต้องการความสะดวกสบายทรัพย์สมบัติแรงกดดันจากเพื่อนความโด่งดังและชื่อเสียงอำนาจและตำแหน่งหรือพระประสงค์ของพระเจ้าพลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.