ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันอังคารที่ 14 มกราคม 2020

สิทธิอำนาจสูงสุด 
 
เตรียมจิตใจ

พระคัมภีร์ที่คุณกำลังจะอ่านในตอนนี้ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) ขอให้ความจริงอันนี้เข้าไปอยู่ลึกในหัวใจของคุณ 

 
อ่าน : ลูกา 4:31-37

เขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจลูกา 4:32

 
สำรวจและใคร่ครวญ
ข้าพเจ้ายังจดจำอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของข้าพเจ้าเมื่อ 33 ปีที่แล้วได้แม้ข้าพเจ้าจะจำสิ่งที่ท่านสอนเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ทั้งหมดแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยลืมพละกำลังและสิทธิอำนาจในการสอนของท่านที่ทำให้ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยนักศึกษาที่วุ่นวายต้องสงบลงฟังท่านและเรียนด้วยความเคารพท่าน
 

เมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนพวกเขาต่างอัศจรรย์ใจเพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจ (ข้อ 32) เราอ่านพบเช่นเดียวกันในบันทึกของมาระโกว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” (มาระโก 1:22) ธรรมาจารย์คือใคร? พวกเขาสอนอย่างไร? ธรรมาจารย์คือผู้ที่พิทักษ์รักษาธรรมบัญญัติด้วยการคัดลอกและเก็บรักษาพระคัมภีร์ไว้พวกเขายังเป็นผู้ที่ตีความและอธิบายธรรมบัญญัติด้วยธรรมาจารย์มักจะอ้างคำสอนของผู้นำศาสนายิวที่มีมาก่อนในการสนับสนุนคำสอนของพวกเขาแต่พระเยซูทรงตรัสในสิทธิอำนาจและในพระนามของพระองค์เองซึ่งเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดดังนั้นแทนที่จะใช้คำว่าพระเจ้าทรงตรัสดังนี้เหมือนในสมัยก่อนพระเยซูจึงทรงใช้คำว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า...” (ตัวอย่างลูกา 23:43) แทน

 

พระเยซูไม่เพียงทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสำแดงฤทธิ์เดชที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำได้ด้วย (ข้อ 35,36) และพระราชกิจของพระองค์ก็รับรองคำตรัสของพระองค์การประกาศและฤทธิ์เดชจะต้องมาคู่กันเสมอเหมือนดังใบมีดอันคมกริบของกรรไกรที่เป็นคู่เช่นกันในคริสตจักรและในชีวิตของคุณวันนี้เป็นจริงแบบนี้ไหม?

 
ตอบสนอง
การทูลขอหรือการกระทำในพระนามของพระเยซูเป็นการทูลขอและกระทำตามแบบอย่างของพระเยซูด้วยความจริงข้อนี้มีผลต่อการทูลขอและการกระทำของฉันหรือไม่?พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.