ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020

 

พระเมสสิยาห์ที่คนเข้าใจผิด
  
เตรียมจิตใจ
อะไรคือสิ่งที่วิเศษที่สุดที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณใช้เวลาขณะนี้ในการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบพระคุณพระองค์
 
อ่าน : ลูกา 4:22-30

จึงลุกขึ้นผลักไสพระองค์ออกจากเมืองและพาพระองค์ไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองนั้นตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักให้พระองค์ตกลงไป” ลูกา 4:29

 
สำรวจและใคร่ครวญ

กลุ่มชนเริ่มมีอารมณ์ที่แปรปรวนเปลี่ยนจากการกล่าวชมเชยและประหลาดใจ (ข้อ 22) กลายเป็นความฉุนเฉียวและก้าวร้าว(ข้อ 28,29) พวกเขาให้คำยกย่องและสรรเสริญพระเยซูแต่เป็นการสรรเสริญในสิ่งที่ผิดแม้พวกเขาจะประหลาดใจในถ้อยคำที่ประกอบด้วยพระคุณของพระองค์แต่พวกเขากลับเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่พระเยซูทรงเป็นพวกเขาเข้าใจผิดในเรื่องพระราชกิจของพระองค์ทำให้พวกเขาพลาดความหมายของถ้อยคำแห่งพระคุณไป

 

พระเยซูทรงไม่ปรารถนาให้พวกเขามึความเข้าใจที่ผิดโดยการนิ่งเงียบไม่กล่าวอะไรเลยเพื่อแก้ไขความคิดที่ผิดของพวกเขาพระองค์จีงทรงยกสองเรื่องในพระคัมภีร์เดิมที่พวกเขาคุ้นเคยและรู้จักดีมาเป็นอุปมาแต่ความหมายของทั้งสองเรื่องนี้กลับไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนขณะที่พวกเขารู้สึกพอใจในถ้อยคำแห่งพระคุณที่พระเยซูทรงตรัสแก่พวกเขาแต่พวกเขากลับต่อต้านพระคุณของพระเจ้าที่เผิ่อแผ่ไปถึงคนต่างชาติที่พวกเขาถือว่าเป็นคนนอกด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปดูพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับอับราฮัมพระองค์ทรงประกาศว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:3) อิสราเอลถูกเลือกให้เป็นผู้แจกจ่ายพระคุณของพระเจ้าแต่พวกเขากลับยึดติดกับอภิสิทธิ์ของพันธสัญญาที่เป็นของพวกเขาและละเลยความรับผิดชอบที่จะทำให้พันธสํญญานั้นสำเร็จ

 

นี่มิใช่ครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์ที่ฝูงชนที่นิยมชมชอบกลับกลายเป็นกลุ่มที่ก่อความจราจลวุ่นวาย มันเกิดขึ้นต่อมาในสมัยคริสตจักรยุคเริ่มต้นด้วย (กิจการ 14:11-19) ข่าวประเสริฐและผู้นำข่าวประเสริฐมิใช่จะได้รับการต้อนรับที่ดีเสมอไป

 
ตอบสนอง
ในสถานการณ์ใดที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเผยแพร่พระคุณของพระเจ้าออกไปทูลขอพระกรุณาของพระเจ้าที่จะให้คุณเป็นคนที่แจกจ่ายพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าออกไปด้วยใจที่กว้างขวางและมีเมตตาพลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.