ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020

การหยุดรอคอยที่ยาวนาน

 
เตรียมจิตใจ
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะตรัสกับคุณในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้โดยผ่านพระคำของวันนี้
 

อ่าน : ลูกา 4:14-21

พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้ลูกา 4:21

 
สำรวจและใคร่ครวญ

อีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็น (เช่นเดียวกับบทเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนี้) ถึงการมาบรรจบกันของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้เจิมพระเยซูสำหรับพระราชกิจ (ข้อ 18) และพระคัมภีร์ก็อธิบายถึงพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำ (ข้อ18,19 ) พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (ลูกา 2:52) เป็นความจริงเกี่ยวกับปีที่หายไปในช่วงเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูพระองค์ทรงมีกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นโดยรอบ (ข้อ14)  ทรงเป็นที่ยอมรับ (ข้อ15) และได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งหลาย (ข้อ15) ทรงเป็นที่สนใจ (ข้อ16) และทุกสายตาก็จ้องดูพระองค์ (ข้อ 20) พระเยซูทรงสำแดงอำนาจดึงดูดผู้คนอย่างมากมายด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์(ข้อ14)

 

การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนำมาซึ่งปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ19; อิสยาห์ 61:2) มีการเว้นระยะเวลาที่ยาวนานมากก่อนวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราจะมาถึง (อิสยาห์ 61:2) ซึ่งจะเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่มาพร้อมกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู และเป็นอีกด้านหนึ่งของการช่วยมนุษย์ให้รอด 

 
เราไม่มีบทสรุปทั้งหมดของคำเทศนาของพระเยซูแต่ลูกาได้บันทีกสรุปสั้นๆที่ทำให้คนอ่านประหลาดใจในประโยคหนึ่งว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้” (ข้อ 21) พระเยซูมิได้เพียงแค่ประกาศการปลดปล่อยให้เป็นอิสระของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์เองยังทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระด้วยการตอบสนองของเราต่อพระเยซูในขณะนี้ในระหว่างการหยุดรอคอยที่ยาวนานจึงส่งผลไปถึงนิรันดรกาลของเราด้วย 
 
ตอบสนอง
โอ้พระวิญญาณแห่งพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ทรงเจิมข้าพระองค์สำหรับงานหรือหน้าที่อะไรในวันนี้?พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.