ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันศุกร์ที่10 มกราคม 2020

 
ขีดแนวรบ

 
เตรียมจิตใจ
ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11 ) ทูลขอพระเจ้าทรงปลูกฝังพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์ไว้ในจิตใจของคุณ
 
 
อ่าน : ลูกา 4:1-13

เมื่อมารทดลองทุกอย่างจนหมดแล้วจึงจากพระองค์ไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะลูกา 4:13

 
สำรวจและใคร่ครวญ

การถูกทดลองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบเลย การจากไปของซาตานก็เพียงเพื่อรอโอกาสเหมาะ (ข้อ 13) คำยั่วยุของมารที่พูดกับพระองค์ว่าถ้าท่านเป็น ...” (ข้อ 3,9) ยังตามไปเยาะเย้ยพระองค์ถึงบนไม้กางเขน (ลูกา 23:35-39)

 

ในสภาวะของมนุษย์ที่หิวโหยและอิดโรยเต็มที่พระเยซูมิได้ทรงใช้อาวุธลับที่จะต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน (เอเฟซัส 6:12) นอกจากคำตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า...” (ข้อ 4,8,12) ซึ่งเป็นการเตือนให้เราระลึกว่าการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะมีชัยชนะก็ด้วยพระแสงของพระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น (เอเฟซัส 6:17) การใช้พระแสงของพระวิญญาณอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้การใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง (2 ทิโมธี 2:15) เพื่อมิให้ถูกซาตานบิดเบือนเหมือนที่มันทำกับเอวา (ปฐมกาล 3:1) และกับพระเยซู (ข้อ 10)

 

ชัยชนะของพระเยซูต่อซาตานในถิ่นทุรกันดารมิได้หมายความว่าจะไม่มีการทดลองอีกต่อไปแล้วแต่มันมีความหมายว่าแนวรบของสงครามได้ถูกขีดขึ้นแล้วในทะเลทรายพระเยซูได้ทรงประกาศเจตนารมณ์ของพระองค์ที่จะทรงมีชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงถวายพระองค์เองในการใช้ชีวิตตามวิถีของพระเจ้าคือวิถีแห่งไม้กางเขนนั้นชาร์ลสเปอร์เจียนได้เชียนไว้ในหนังสือ All of Grace ว่าจงเริ่มต้นเมื่อคุณพร้อมที่จะไปและไปให้จนถึงที่สุดโดยให้พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งพระเยซูทรงทำเช่นนั้นแล้วแล้วพวกเราทำหรือยัง?

 
ตอบสนอง
ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฏเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 119:16 ) คุณจะทำให้พระธรรมข้อนี้เป็นจริงในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร?
 

 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.