ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

 มนุษย์ที่สมบูรณ์ และชีวิตที่ครบบริบูรณ์

 

เตรียมจิตใจ

พระสิริของพระเจ้าปรากฏในมนุษย์ที่มีชีวิตครบบริบูรณ์ (นักบุญไอรีเนียสแห่งลีออง, ..130–202) อะไรคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในความรู้สึกของคุณ

 

อ่าน ลูกา 3:21-27

เมื่อคนทั้งหลายรับบัพติศมา พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วยลูกา 3:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คุณอยากอ่านข้ามเรื่องการลำดับพงศ์พันธฺ์ของพระเยซูหรือไม่ รายชื่อโบราณที่ยาวเหยียดเหล่านี้มีความสำคัญด้วยหรือ ทำไมลำดับพงศ์พันธุ์นี้จึงต้องนำมาวางไว้ข้างเรื่องการรับบัพติศมาของพระเยซู และทำไมพระเยซูต้องรับบัพติศมาด้วย?

บัพติศมา มิใช่เป็นเพียงแค่พิธีการชำระล้างร่างกายธรรมดา แต่มีความหมายถึง การยืนยันตัวตนกับใครบางคนหรือกับบางสิ่ง  เพราะพระเยซูทรงไม่มีความบาป การรับบัพติศมาของพระองค์จึงไม่ใช่การแสดงถึงการกลับใจ แต่เป็นการแสดงถึงการเสด็จมาเป็นมนุษย์ของพระองค์เพื่อมีชีวิตและสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปทั้งปวง พระเยซูทรงเป็นสะพานเชื่อมหุบเหวระหว่างพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ กับมนุษยชาติที่ตกอยู่ในความผิดบาป พระองค์จึงต้องเป็นมนุษย์แท้ที่สมบูรณ์ การลำดับพงศ์พันธุ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนในยุคโบราณ และลูกาได้ยืนยันการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ ของมนุษยชาติของพระเยซูจากบัญชีลำดับวงศ์วานของพระองค์ พระองค์จึงมิได้ เป็นเทพที่แอบแปลงกายมาเป็นมนุษย์

แต่พระองค์ได้ทรงสละสิทธิและเทวสภาพของพระเจ้าเพื่อทรงมาบังเกิดและรับสภาพอันอ่อนแอของมนุษย์จริงๆ (ฟิลืปปี 2:6–8) โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ซึ่งทรงปรากฏในการรับบัพติศมาของพระองค์ ข้อ(22) ทรงเป็นผู้ช่วยเสริมกำลังของพระองค์ให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จ  พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของมนุษยชาติที่สมบูรณ์ที่สุดและดีที่สุด ในการยอมจำนนและเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด และทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่ช่างเป็นความจริงที่ช่วยหนุนใจ ให้กำลังใจ และเสริมกำลังแก่เราทั้งหลายยิ่งนัก

 

ตอบสนอง

โดยทางพระโลหิตของพระเยซู คุณได้รับการวางรากเหง้าให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า เป็นบุตรและธิดาที่พระเจ้าทรงรัก เป็นทายาทแห่งมรดกอันล้ำค่าและไม่มีวันเสื่อมสลาย จงชื่นชมยินดีเถิด
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.