ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020

พลังประจำวันวันพุธที่ 8 มกราคม 2020

บทนำสู่พระธรรมลูกาบทที่ 3–6
สิ่งแรก
 

สิ่งแรกอาจเกี่ยวข้องกับลำดับเหตุการณ์ (สิ่งที่เกิดขึ้นก่อน) หรือเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นศูนย์กลาง (ที่มีความสำคัญที่สุด) ในพระธรรมลูกาบทแรกๆนี้ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและพระราชกิจเริ่มต้นที่มีความสำคัญของพระเยซู เมื่อมองหาสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำเราจะพบการเทศนาครั้งแรก (4:16) ความประทับใจของประชาชนครั้งแรก (24:15,36) วี่แววของปัญหาครั้งแรก (4:2-28) การรักษาโรคครั้งแรก (4:38–41) สาวกกลุ่มแรก (5:11) ศัตรูกลุ่มแรก (6:11) และแน่นอนยังมีเหตุการณ์สำคัญของการรับบัพติศมาของพระเยซู (3:21,22) และการถูกมารทดลอง (4:1–13)  พระธรรมลูกายังได้เน้นให้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูทรงให้ความสำคัญมากที่สุดคือวัตถุประสงค์และการจัดลำดับความสำคัญและหลักการที่เป็นรากฐานเบื้องต้นที่จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและทิศทางที่พระองค์จะทรงดำเนินไป 

 

ในหนังสือ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของสตีเว่นโคเวย์เขาได้เขียนถีงอุปนิสัยข้อที่สามคือทำสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนมากที่สุดก่อนซึ่งหมายความว่าเราจะต้องจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างรอบตัวเราเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตและถูกขับเคลื่อนไปตามหลักการที่เราให้คุณค่าและความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่ทำไปตามระเบียบวาระหรือแรงบีบคั้นต่างๆรอบตัวเรา (หนังสือ Simon & Schuster UK, 2005) การทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จคือสิ่งที่พระเยซูทรงให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรก (4:43) หลักการดำเนินชีวิตของพระองค์คือการมีชีวิตในทางของพระเจ้า (4:4,8) ด้วยการยึดหลักให้สิ่งที่สำคัญที่สุดมาก่อนจึงทำให้พระเยซูทรงยืนหยัดมั่นคงในการต่อต้านกับสิ่งอื่นหรือแรงบีบคั้นต่างๆที่จะหันเหพระองค์ไปจากวิถีที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วนั้น 

 
ขณะที่คุณศึกษาบทเฝ้าเดี่ยวในสามอาทิตย์ข้างหน้านี้ใช้เวลาตรึกตรองสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ  …คุณจัดลำดับตวามสำคัญของสิ่งต่างๆตามแบบพระเยซูหรือไม่ มีแรงกดดันอะไรที่คุกคามให้คุณออกห่างจากการยึดสิ่งสำคัญในความเชื่อของคุณหรือไม่ คุณสามารถเข้าถึงแหล่งของฤทธิ์เดชและทรัพยากรอันเดียวกับที่พระเยซูทรงได้คือจากในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์และในพระวิญญาณบริสุทธิ์.
 
 
ผู้เขียน: ธันยา เฟอร์ดินันเดซ (Tanya Ferdinandusz)

ธันยาและสามี (โรชาน) ซึ่งแต่งงานกันมานานกว่า  25 ปีมีบุตรชายสองคนคือดาเนียลและโยชัวธันยาทำงานเขียนบทเรียนพระคัมภีร์และบทเฝ้าเดี่ยวมานานกว่า 20 ปีรวมทั้งพิมพ์คู่มือสำหรับคู่สมรสด้วย 

 
 

พลังประจำวันวันพุธที่ 8 มกราคม 2020

ข่าวดีและข่าวร้าย
 
เตรียมจิตใจ
ขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาฉายส่องในจิตใจของคุณและเปิดเผยถึงส่วนที่เป็นมุมมืดและความไม่เชื่อฟังของคุณ
 
อ่าน ลูกา 3: 1-20

จงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้น (ลูกา 3:8)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ถ้ามีใครพูดว่า "ผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย" คุณอยากจะฟังข่าวไหนก่อนคุณจะตอบสนองต่อข่าวนั้นอย่างไร?

เมื่อยอห์นเทศนาเรื่องบัพติศมาแห่งการกลับใจใหม่ (ข้อ 3) ท่านได้ประกาศทั้งข่าวดีและข่าวร้ายซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาของความบาปงานพันธกิจของท่าน (ข้อ 4,5) ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องได้รับการซ่อมแซมจิตใจใหม่ท่านได้กล่าวอย่างขวานผ่าซากจนดูเกรี้ยวกราด (ข้อ 7–9) เพื่อตีแผ่ความอธรรมและท้าทายการถือว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมและตักเตือนให้เห็นถึงความจริงจังและความรุนแรงของการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง (ข้อ 9,17)

 แม้ดูเหมือนว่ายอห์นจะพูดถึงข่าวร้ายเป็นส่วนใหญ่แต่จุดประสงค์ก็มิใช่เพื่อข่มขู่ให้กลัวแต่เพื่อให้เกิดการกลับใจใหม่เป็นการกลับใจที่มิใช่เพียงภายนอกหรือฉาบฉวย แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูของจิตใจภายในซึ่งมิได้จำกัดอยู่แค่เพียงการปฏิบัติตามศาสนพิธีหรือการประกาศหลักข้อเชื่อ เมื่อผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจถามว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไร? (ข้อ 10,12,14; กิจการข้อ 2:37)  ยอห์นกำชับให้เขาดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อด้วยกลัวบาปและยำเกรงพระเจ้าทั้งในสังคมและที่ทำงาน (ข้อ 11,13,14) แต่คนบาปจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรข่าวดีคือไม่เพียงแต่มนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าเท่านั้น (ข้อ 6) เขายังได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางพระเยซูด้วย (ข้อ 16)  เพื่อให้เกิดผลซึ่งพิสูจน์ถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริง (ข้อ 8)
 
ตอบสนอง
แม่ชีเทเรซ่ากล่าวว่าจงทำสิ่งที่ธรรมดาด้วยความรักที่ไม่ธรรมดาอะไรคือสิ่งที่ธรรมดาที่คุณจะเริ่มทำที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่คริสตจักรหรือในสังคมด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยความรักที่ไม่ธรรมดาพลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.